Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zápis z výborové schůze konané 13.11.2021 v Praze

K zápisu je přiložena Poplatková listina na rok 2022. Poplatky za členství prosím uhraďte již podle ní!

Datum: 15.11.2021 | Zhlédnuto: 128x

Zápis ze schůze výboru 13. 11. 2021 v Praze

Schůze proběhla po skončení svodu, bonitace a zdravotních vyšetření

Přítomní členové výboru a kontrolní komise: M. Čermáková, J. Kratochvílová, V. Toplaková, P. Víšková, K. Šmejkalová, M. Weidnerová, Z. Matoušková

Omluvení: L. Siegrová, L. Kománková, M. Hečová (pracovalo se s jejich písemnými podněty zaslanými předem všem členům výboru)

Hosté: R. Šmejkal, M. Fabiánek, L. Víšková

 

Hlavní body:

 • POPLATKY NA ROK 2022

I přes současný celospolečenský růst cen a tedy i předpokládaný růst nákladů na chod klubu v příštím roce se výbor rozhodl ponechat výši členských příspěvků na rok 2022 v nezměněné výši. Nicméně zájemci o tištěnou formu ročenky si připlatí 150 Kč navíc k členskému příspěvku z důvodu dramaticky vyšších nákladů na tisk a na distribuci oproti předchozím rokům (uvedená částka činí cca polovinu skutečných nákladů na jeden výtisk). 

Poplatkovou listinu  s platností od 1.1.2022 která  byla výborem odsouhlasena najdete v přiložené tabulce. Prodloužení členství na příští rok již prosím uhraďte již podle ní. 

Klub bude i nadále poskytovat chovatelský servis  a vystavovat krycí listy v souladu se svým posláním a závazky vůči ČMKU všem chovatelům plemene, s tím, že členové klubu budou u většiny poplatků zvýhodnění oproti nečlenům. Podmínkou je dodržení chovatelského řádu, etického kodexu a postupů klubu – veškeré dokumenty a postupy jsou k dispozici na klubovém webu.

 • Krycí list bude vystaven až po uhrazení poplatku 250 Kč pro členy / 500 Kč pro nečleny klubu.
 • Chovatelský servis spojený s vrhem poskytne klub nečlenům oproti Smlouvě o poskytnutí chovatelského servisu a to za poplatek 1000 Kč / vrh. Podmínkou je odchov v souladu s chovatelským řádem klubu a jeho etickým kodexem a uhrazení poplatku za chovatelský servis předem na účet klubu. Pro členy klubu bude i nadále chovatelský servis spojený s vrhem poskytován zdarma.
 • Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu bude vypracována v nejbližším možném termínu (vzor, konzultaci s výborem a finalizaci  s právníkem zajistí M. Weidnerová a Z. Matoušková).

Při neomluvené neúčasti na svodu dorostu, bonitaci a/nebo zdravotních vyšetřeních nejpozději 48 hodin předem činí storno poplatek 100% částky.

 

 • KLUBOVÉ STRÁNKY A DOKUMENTY

Na stránku s chovatelskými dokumenty bude zařazeno i Potvrzení o zdravotním stavu štěněte. Tento dokument bude vyplňovat veterinář při čipování a očkování štěněte a bude předán spolu se štěnětem novému majiteli. Kopie zašle chovatel klubu spolu s ostatními dokumenty spojenými s vrhem.

V rámci informačního servisu budou na stránky doplněny odkazy / informace o nových nařízeních státní veterinární správy, tj. např. hlášení tří a více fen, evidenční list štěněte a vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

 

 • ROČENKA

Tvorba ročenky za rok 2021

 • Obsahovou a vizuální stránkou ročenky za rok 2021 byla výborem pověřena redakční rada ve složení: M. Čermáková, M. Weidnerová, J. Kratochvílová, P. Víšková.
 • Fotodokumentace z KV a SV 2021 pořízená E. Stloukalem: M. Weidnerová požádá o výběr a úpravy k použití relevantních fotografií v ročence
 • Grafické ztvárnění bude opět svěřeno D. Jugasové na základě smlouvy o dílo. Finanční odměna 8000 kč bude splatná ve dvou částkách (50% záloha k 31. lednu 2022, 50% dobírka po odevzdání ročenky do tisku).

Termíny související s tvorbou, tiskem a distribucí ročenky:

 • Odevzdání ročenky do tisku je nejpozději do 30. dubna 2022
 • Dodání příspěvků do ročenky k rukám M. Weidnerové do konce února 2022
 • Zaslání bodů nasbíraných do klubových soutěží během roku 2021 (Klubový šampion, Veteráni, Sportovci, Canisterapie, atp.) konec ledna 2022
 • Úpravu / oznámení termínů pro zasílání bodů na klubovém webu zajistí J. Kratochvílová.
 • Distribuce ročenky se předpokládá před jarními klubovým výstavami, tzn. během května 2022.

 

 • ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ A DNA PROFILY ZVÍŘETE

V rámci ozdravného programu výbor navrhuje zavedení některých povinných zdravotních vyšetření. Dále zvažuje povinnost bukálního stěru sliznice za účelem DNA profilu chovného jedince nejpozději při bonitaci. Oba návrhy a jejich odůvodnění předloží členské základně k vyjádření do konce ledna 2022.

 • NÁVRH LADY KOMÁNKOVÉ NA PŘEDSTAVENÍ I MÉNĚ ZNÁMÝCH CHOVNÝCH PSŮ A PREZENTACI ODCHOVŮ

V rámci klubových výstav bohužel není vzhledem k počtů obvykle přihlášených jedinců přehlídka plemeníků  z časových důvodů možná. Nicméně klub podporuje možnost seznámit veřejnost i s méně využívanými plemeníky  - jejich majitelé mají příp. budou mít tyto možnosti:

 • Na klubových stránkách v sekci Plemeníci je možné vyhledat všechny jedince v majetku členů klubu a/nebo pod hlavičkou klubu zbonitované. Jejich majitelé mají možnost tam svého psa prezentovat i prostřednictvím aktuálních fotografií.
 • V případě zájmu může při klubem organizovaných bonitacích proběhnout i svod plemeníků a to za poplatek odpovídající svodu dorostu. Podmínky budou upřesněny před další z řádných bonitací, která to prostorově a organizačně umožní.

Klub podporuje  i návrh Lady Kománkové zviditelnit nové odchovy. Pro tento účel bude vytvořen a na FB klubu zveřejněn dokument „užitečné odkazy“ s proklikem na FB stránky zabývající se tímto tématem, např. Plánované a aktuální vrhy KKCHS, chovní psi KKCHS apod.

 • KLUBOVÝ WEB
 1. Weidnerová zjistí od administrátora webu zda a za jakých podmínek je možné zveřejnit kontakty na majitele psů a fen na jejich profilu a proklikem z jednotlivých databází.
 2. Fabiánek nabízí výpomoc s administrací webu od ledna 2022.

Na klubových stránkách jsou plně funkční a průběžně doplňované seznamy veterinárních specialistů, databáze CHS členů klubu, chovných jedinců, atd. I nadále se na vylepšování obsahu a funkčnosti pracuje.

 1. Čermáková zkontroluje / navrhne úpravy záložek.
 • WEBINÁŘE

Jsou domluveni přednášející do března 2022. Další témata a přednášející jsou v jednání. Na základě pozitivních reakcí  v roce 2020/21 je plánem realizovat opět cca 10 webinářů v období od října 2021 do června 2022. Termíny a témata se postupně zveřejňují na FB a webu klubu.

 

 • KLUBOVÁ VÝSTAVA 4.-5. 6. 2022 KE 30 LETŮM KLUBU

Katalog bude vzhledem k jubilejnímu charakteru výstavy i v tištěné formě s možností inzerce pro chovatelskou veřejnost i obchodní partnery. Podmínky budou zveřejněny na klubovém FB a webu.

 • PODĚKOVÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ KLUBU

Předsedkyně M. Čermáková děkuje členům klubu za podporu chovatelských záměrů a ozdravného programu klubu a členům výboru za jejich dosavadní práci.

 

Zapisovaly: L. Víšková, P. Víšková, J. Kratochvílová


Aktuality
Tabulka s bodovým ohodnocením pro výpočet potřebných bodů k titulu Klubový šampion
7.12.2021 13:18

... přejít na aktuality