Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců psů plemene Cavalier King Charles Spaniel.

Jsme jediným specializovaným klubem pro toto plemeno v ČR působícím od roku 1992. Zabezpečujeme propagaci chovu, ochranu psů a samozřejmě se zaměřujeme na zvyšování úrovně chovu těchto atraktivních malých španělů ve smyslu znění mezinárodního standardu FCI tak, aby se co nejvíce přibližoval nejen evropské, ale celosvětové úrovni. To znamená - nejen po stránce exteriérové, ale také zdravotní.

Nedílnou součástí funkce klubu je každoroční pořádání svodů dorostu, bonitací, Klubové a jednou za dva roky také Speciální výstavy.

Chov je kontrolován prostřednictvím chovatelského, zápisníhobonitačního řádu v součinnosti s klubovým poradcem chovu. Chovatelský program ve svých ustanoveních dbá na etiku chovu a tu také vyžadujeme od chovatelů - členů klubu.

Členy klubu jsou také chovatelé, kteří se problematikou chovu a jeho zkvalitňováním zabývají řadu let, mnozí s výbornými výsledky. O své zkušenosti se dělí se začínajícími chovateli prostřednictvím stálé spolupráce a poskytováním odborných i praktických rad. Náš chovatelský program je založen především na bázi dobrovolnosti a odpovědnosti samotných chovatelů.

Členem klubu se může stát každý zájemce, který dosáhl věku 15-ti let.

Jedenkrát ročně vydáváme pro členy klubovou "Ročenku", kde jsou uváděny důležité informace (novinky v klubovém dění, termíny klubových akcí, výsledky výstav a bonitací a.j.). Každý člen má možnost do obsahu Ročenky přispívat zajímavými podněty.

Zárověň jedenkrát ročně vycházejí "Chovatelské listy"- přehled krytí, odchovů a využití plemeníků v minulém roce.

Základní kapitál klubu je tvořen členskými klubovými příspěvky, poplatky za vystavení krycích listů a bonitační poplatky.

Naším záměrem je, aby zájem o kvalitní chov našeho krásného plemene byl příslupný všem chovatelům - což je hlavním posláním a cílem klubu.

Jestliže Váš zájem o toto plemeno je stejný, přijďte mezi nás!