Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a SlezskaPodmínky udělování titulů pro klubové veterány:

  • Stříbrný veterán - Bude udělen psovi/feně po prokazatelném dosažení 10 let věku
  • Zlatý veterán - Bude udělen psovi/feně po prokazatelném dosažení 12 let věku
  • Platinový veterán - Bude udělen psovi/feně po prokazatelném dosažení 14 let věku
  • Briliantový veterán - Bude udělen psovi/feně po prokazatelném dosažení 16 let věku

Od dubna roku 2001 jsou zadávány klubové tituly psům a fenám, jenž dosáhli seniorského věku. Zejména u našeho plemene si musíme vážit jedinců, kteří se dožili šťastného stáří. Tito pejsci a fenečky mají, kromě jiného, obrovskou chovatelskou hodnotu, neboť prokázali svým věkem a zdatností zdraví. A to je ten nejkrásnější dar, který mohli předávat svým dětem. Pravděpodobně již nepřivedou na svět další štěňátka, ale zajisté vždy budou ozdobou v rodokmenech svých dcer a synů. Tyto tituly jsou uváděny i v průkazech původu jejich potomků, jako důkaz dlouhověkosti, vitality a zdraví předků.

Pro získání výše uvedených titulů je nutno prokázat dosažení 10/12/14/16 let psa/feny veterinárním osvědčením nebo fotokopií výstavního posudku seniora z jakékoliv výstavy psů nebo předvedení na jakékoliv klubové akci (jako důkaz o tom, že pes/fena žije). Na těchto dokladech, s vyznačením data vyhotovení, je nutno uvést jméno psa/feny, název ch.s., číslo zápisu a datum narození psa/feny. Tento doklad spolu s originálem a kopií PP zašlete na adresu jednatelky klubu (viz klubové kontakty), která provede zápis do rodokmenu a zašle Vám jej zpět. Zápis do PP je možný též na klubových akcích, jako je Klubová výstava nebo Speciální výstava pořádaná naším klubem, bonitace a svod mladých. Diplomy se majitelům předávají na jarních klubových výstavách, případně se posílají majiteli psa poštou.

Majitel musí být samozřejmě v době žádosti o přiznání tohoto titulu členem našeho chovatelského klubu.

Termín, do kdy je potřeba doklady posílat, najdete vždy na začátku roku v novinkách na stránkách klubu.

Kontakt:

Jitka Kratochvílová
Teplýšovice 94, 256 01 Benešov
Telefon: +420 607 819 643
email: j.kratochvi@seznam.cz