Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska


Od roku 1992 je v Anglii udělován titul „Pes dobrý spoluobčan“ psovi, který se svým pánem úspěšně absolvoval příslušný test. Systém je otevřen pro všechny psy bez ohledu na věk nebo plemeno. Cílem programu je podporovat u vlastníků psů zodpovědnost, následně posílit vztahy mezi člověkem a psem a upozornit lidské společenství na výhody spojené s vlastnictvím psa.

Tento program může být také zajímavý pro majitele psů, kteří by se rádi se svým psem pustili do nějaké aktivity, ale výstavy nebo sport je nelákají.

V roce 2008 mělo v Anglii složenu bronzovou zkoušku tohoto programu více jak 80.000 psů a jejich majitelů. V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku existuje asi 1600 organizací ve kterých se můžete přihlásit k výcviku na tyto zkoušky. Anglický Kennel Club je od roku 2000 garantem tohoto programu a každý rok zadává výroční ceny nejlepším školícím střediskům.

K dispozici jsou čtyři úrovně této zkoušky:

  • Štěněcí základy - štěňata, základní školení dovednosti a socializace
  • Bronzová úroveň - psi, základní výcvik
  • Stříbrná úroveň - psi, kteří mají úspěšně složenou zkoušku v bronzové úrovni výcviku
  • Zlatá úroveň - nejvyšší úroveň programu „Pes dobrý spoluobčan“

Vzhledem k tomu, že v České republice toto ocenění ČMKU nezadává a specializovaná školící střediska pro tyto zkoušky také neexistují, rozhodli jsme se umožnit případným zájemcům alespoň složit tyto zkoušky pod patronátem našeho klubu. Výjimkou je zkouška Štěněcí základy, ke které je potřeba aby se štěně zúčastnilo minimálně čtyř víkendových výukových setkání. Vzhledem k tomu, že tato setkání nemůžeme v současné době pořádat, nemůžeme ani toto ocenění udělovat.

Nezapomínejte na to, že v této zkoušce jde o souhru psovoda a psa a zkoušeni jsou oba dva. Psovod by si měl nastudovat příručky Psí kodexOdpovědnost a péče. Psa potom připravujte podle příručky, která odpovídá zvolené zkoušce. Všechny příručky najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Informace o termínech těchto zkoušek najdete v sekci Klubové akce. Přihlášky posílejte mailem a pro každého přihlášeného psa uveďte jeho jméno, jméno psovoda a typ zkoušky (bronzová, stříbrná, zlatá). V případě, že se jedná o jiné plemeno než Cavalier King Charles Spaniel, uveďte i název plemene.

Kontakt:

Vladimíra Toplaková
Nad Přehradou 467, 109 00 Praha 15-Horní Měcholupy
Telefon: +420 605 888 383
email: vladka.toplak@gmail.com