Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska


Klubová výstava 15.9.2018
BOB: CHAPLIN Prokopská hvězda
VKV fena: DEATH ON TINY WHEELS z Królewskiego Dworu

Speciální výstava 3.6.2018
BOB: DENPASAR Valachian Beauty
VSV fena: JOLLY GOO Vanmar Majesty

Klubová výstava 2.6.2018
BOB: BACK IN STYLE Lagiva
VKV fena: KISS ME Krásná louka

Klubová výstava 17.9.2017
BOB: CRAZY ANGEL Maradeco King
VKV fena: SHAYEN od Ptačí skály

Klubová výstava 16.9.2017
BOB: CRAZY ANGEL Maradeco King
VKV fena: IULIETTE QUATRO z Kamilkové zahrady

Klubová výstava 10.6.2017
BOB: SAMBA Love Me
VKV pes: CHAPLIN Prokopská hvězda

Klubová výstava 24.9.2016
BOB: WAIMEA TINI Biely démon
VKV pes: ETAR Prokopská hvězda

Speciální výstava 15.5.2016
BOB: Milbu JOYFUL JONSON
VSV pes: ICh ETAR Prokopská hvězda
VSV fena: Ch DELICATESSA Chilli koliba

Klubová výstava 14.5.2016
BOB: WINSOME MR HANDSOME Azalea
VKV pes: ICh ETAR Prokopská hvězda
VKV fena: BEATRIS Gold Wiktoris

Klubová výstava 13.6.2015
BOB: FLANAGEN Bezzábran
VKV fena: MARSEY Merlin Bohemia

Klubová výstava 17.5.2015
BOB: Ch ETAR Prokopská hvězda
VKV fena: Ch QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady

Klubová výstava 16.5.2015
BOB: Ch ETAR Prokopská hvězda
VKV fena: JADEA ESME Minowara

Klubová výstava 13.9.2014
BOB: FANTASTICA Prokopská hvězda
VKV pes: ARANNEL TINI Biely démon

Speciální výstava 18.5.2014
BOB: NINA SUNRISE du Chateau Noblesse
VSV pes: ETAR Prokopská hvězda

Klubová výstava 17.5.2014
BOB: IAN DANIEL Minowara
VKV fena: RHUBARB PIE Perle du Sahel

Klubová výstava 21.9.2013
BOB: ICh ZIPPY Prokopská hvězda
VKV fena: CALISTA OKTI Biely démon

Klubová výstava 19.5.2013
BOB: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady
VKV fena: Ch CASSAMIA OKTI Biely démon

Speciální výstava 23.9.2012
BOB: ALONSO FERRARI von Starburg
VSV fena: EMA Fimfárum

Klubová výstava 22.9.2012
BOB: Ch Bonitos Companeros YES WE CAN RED
VKV fena: QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady

Klubová výstava 20.5.2012
BOB: Volney BONANZA
VKV fena: QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady

Klubová výstava 24.9.2011
BOB: EMA Fimfárum
VKV pes: ZIPPY Prokopská hvězda

Klubová výstava 28.5.2011
BOB: ZIPPY Prokopská hvězda
VKV fena: CHIKI Akumulátor

Klubová výstava 25.9.2010
BOB: QWILLERAN SIRI Biely démon
VKV fena: CHERRY AN od Ptačí skály

Speciální výstava 16.5.2010
BOB: INCOMPARABLE Azalea
VSV pes: HOLY GRAIL Rabymar
VSV fena: Ch FREESIA Merlin Bohemia

Klubová výstava 15.5.2010
BOB: QWILLERAN SIRI Biely démon
VKV fena: Carham BILLIE JEAN

Klubová výstava 27.9.2009
BOB: Ch EROICA PERI Biely démon
VKV pes: KELSO SIRI Biely démon

Klubová výstava 16.5.2009
BOB: Timsar Master STORMMAKER ON AZALEA
VKV fena: Ch EROICA PERI Biely démon

Klubová výstava 12.10.2008
BOB: GEDEON Caroli Regis
VKV fena: Ch KIRISS TRIES Biely démon

Speciální výstava 4.5.2008
BOB: JCh EROICA PERI Biely démon
VSV pes: BAYARDI PERI Biely démon

Klubová výstava 3.5.2008
BOB: FREESIA Merlin Bohemia
VKV pes: BAYARDI PERI Biely démon

Klubová výstava 20.10.2007
BOB: JCh Babbler's LATEST NEWS
VKV fena: JCh EROICA PERI Biely démon

Klubová výstava 12.5.2007
BOB: FILOMENA TRES z Císařského mlýna
VKV pes: Ch BENTLEY QIRI Biely démon

Speciální výstava 14.10.2006
BOB: JCh ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde
VSV fena: BERENIKA BLACK z Hradu Doubravka

Klubová výstava 26.8.2006
BOB: CRAIGOWL Dodge of Azalea
VKV fena: Ch KIRISS TRIES Biely démon

Klubová výstava 13.5.2006
BOB: IRULAN Rubínový květ
VKV pes: ALBERTO Jizutoji

Klubová výstava 14.5.2005
BOB: Ch NAOMI BOOM z Kamilkové zahrady
VKV pes: Ch LOUIS TWAI z Císařského mlýna

Klubová výstava 16.5.2004
BOB: GINFIZZ Sladká krása
VKV pes: CAIRO Biely démon

Speciální výstava 15.5.2004
BOB: CANDYLINE CRAIG Lemna Minor
VSV fena: GINFIZZ Sladká krása

Klubová výstava 17.5.2003
BOB: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste
VKV fena: GWYNETH z Hradu Špilberk

Klubová výstava 19.5.2002
BOB: Anncourt HONEY HONEY
VKV pes: WILSON z Císařského mlýna
VKV fena: LOSTRESS Biely démon

Speciální výstava 18.5.2002
BOB: ROCKWELL de Castelburry
VSV fena: FELLINA Arušava

Klubová výstava 28.4.2001
BOB: MONARCH at Lymrey Milkeyn
VKV fena: WRENN z Císařského mlýna

Klubová výstava 4.11.2000
BOB: BREEZE Godfather
VKV fena: ISABELLA Dejvické údolí

Speciální výstava 29.4.2000
BOB: AGATHON Spanilá věž
VSV fena: ARETA Silver Janus
VSV pes: BON PARI Merlin Bohemia

Klubová výstava 7.11.1999
BOB: AGATHON Spanilá věž
VKV fena: BAHIA LAURA Kodaikanal
VKV pes: Hackensack KRASH BOOM BANG

Klubová výstava 7.11.1998
BOB: VALENTIN z Kamilkové zahrady
VKV fena: TOPSY ze Zámku Lešná

Speciální výstava 7.3.1998
BOB: BERGON z Podhradí Boskovic
VSV fena: Ch QUEENIE ze Zámku Lešná

Klubová výstava 8.11.1997
BOB: VALENTIN z Kamilkové zahrady
VKV fena: HAIDI z Diova chrámu

Klubová výstava 9.11.1996
BOB: QUEENIE ze Zámku Lešná
VKV pes: PALOMINO ze Zámku Lešná

Speciální výstava 11.5.1996
BOB: BREND z Panského sedla
VSV fena: CATTLEYA Res Pretiosa

Klubová výstava 11.11.1995
BOB: Spar-to JOLLY BOY
VKV fena: FALA od Stříbrného groše

Speciální výstava 13.5.1995
BOB: CHIRÍN ze Zámku Lešná
VSV pes: BERGON z Podhradí Boskovic

Klubová výstava 5.11.1994
BOB: MARKÝZ ze Zámku Lešná
VKV pes: IRISH-BLUE v.d. Himmelhunden
VKV fena: DARK VELVET Serenade of Love

Speciální výstava 7.5.1994
BOB: FILIP od Stříbrného groše
VSV fena: CHIRÍN ze Zámku Lešná
VSV pes: EDWIN EARL v.d. Saarmühle

Klubová výstava 9.5.1993
BOB: EDWIN EARL v.d. Saarmühle
VKV fena: DIANA Kamelka