Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Členem klubu se může stát každý občan ČR i jiného státu, který souhlasí se stanovami klubu, řády, které klub vydal a má chovatelské úmysly v souladu s chovatelskou etikou. Podmínkou pro vstup do klubu je také 15-ti letá věková hranice uchazeče o členství.

Uchazeč o členství vyplní přihlášku do klubu, zašle ji na adresu vedoucí členské základny a na klubový účet uhradí registrační poplatek. Členem klubu se stáváte po splnění obou podmínek, tedy zaplacení příspěvku a odeslání vyplněné přihlášky a schválením Vašeho členství výborem klubu.

Členové klubu dostávají 1× ročně klubovou Ročenku a o jejím obsahu si můžete udělat představu zde. Členům klubu je k dispozici kvalitní chovatelský servis, slevy na různých klubových akcích, možnost prezentovat fotografie chovných fen a plemeníků na klubových stránkách, možnost aktivně se účastnit na ozdravném chovatelském programu ...

Začínajícím chovatelům doporučujeme, aby se na našem webu seznámili se standardem plemene, prostudovali náš zdravotní program, nahlédli do sekce Dokumenty ke stažení, kde najdete důležité dokumenty, klubové řády a tiskopisy. V sekci kontakty na klub zase najdete adresy na členy vedení klubu, na které se můžete obrátit s dotazy.

Podrobný postup jak se stát členem, jak si prodloužit členství a veškeré dokumenty a příslušné adresy najdete zde.