Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Ozdravný program je v platnosti od ledna 2003. Za tu dobu se mnohé změnilo jak v pokroku ve veterinární oblasti, tak i v přístupu chovatelů k tomuto programu. Ozdravný program musí umět reagovat na veškeré tyto změny, musí být jednoduchý a srozumitelný i pro začínající chovatele a majitele kavalírů. Jeho smysluplnost závisí na dvou základních věcech. Musí přinášet do chovu pozitivní výsledky a musí být podporován samotnými chovateli.

Ozdravný program je dorovolný. Klub je tady od toho, aby chovatelům pomáhal a radil. Klub by měl vést chovatele k tomu, aby odchovávali psy zdravé a zároveň psy, kteří mají co nejblíže ke standardu plemene. Tyto dvě věci jsou neoddělitelné a také se k nim musí přistupovat stejně. Jestliže dáváme chovatelům volnost v jejich chovatelských záměrech, musí mít i právo volby v ostatních věcech. Otázkou však zůstává, kdo si v dnešní době koupí štěně po nevyšetřených rodičích, nebo bude krýt psem bez patřičných zdravotních certifikátů. Nakonec i ti chovatelé, kteří se doposud nechovali zrovna zodpovědně vůči plemeni které chovají, budou muset k tomuto programu přistoupit. Ozdravný program není výmysl našeho klubu, ale je to celosvětový trend v chovu.

Na které nemoci a poruchy se tedy ozdravný program zaměřuje:

 • Srdce - MVD
 • Oči - dědičné vady očí
 • Luxace pately
 • Záchvatovité padání (episodic falling), kadeřavost srsti a suché oko (dále jen EF/CC)
 • Dysplazie kyčelních kloubů
 • Syringomyelie

Základní postup pro chovatele i majitele:

 1. Jednou za rok provést u psa poslechové vyšetření srdce
 2. Minimálně jednou za život psa nechat provést oftalmologické vyšetření na dědičné vady
 3. Nechat psa staršího 1 roku vyšetřit na luxaci patel
 4. Nechat provést DNA testy na EF/CC, pokud jeho oba rodiče nemají toto vyšetření čisté
 5. V případě že máte psa v zátěži (agility a další sporty ...) doporučujeme nechat provést vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů
 6. Dokud nebude k dispozici jiný způsob diagnostiky syringomyelie, je vhodné nechat si na některém schváleném pracovišti udělat MRI sken krční páteře psa a u schválených specialistů nechat tento sken posoudit

Dodatky pro chovatele:

 1. Do chovného páru zařazovat jedince starší 2, 5 roku
 2. Nezařazovat do chovu jedince se šelestem na srdci prokázaným do jejich 5 roku
 3. Nezařazovat do chovu jedince s dědičnou vadou očí
 4. Nezařazovat do chovu jedince s vyšším stupněm luxace patel
 5. Klub nepovoluje zařazovat do chovu jedince postižené EF/CC, jednoho přenašeče v chovném páru klub akceptuje, ale nedoporučuje, a to jen v případě, že druhý pes z páru je vyšetřený s výsledkem čistý
 6. Z důvodu eliminace onemocnění EF/CC v chovu klub dále nepovoluje spojení dvou nevyšetřených jedinců a dvou přenašečů
 7. Zejména u jedinců aktivních v chovu provádět poslechové vyšetření srdce po celý život psa

Podrobnosti k jednotlivým bodům, schválené veterináře a specializovaná pracoviště najdete pod odkazy na jednotlivé choroby a postižení na pravé straně této stránky. Základní informace k těmto chorobám najdete v sekci Zdraví a nemoci. O novinkách z této oblasti jsou členové klubu pravidelně informováni v klubové Ročence.

Klub se snaží chovatele a majitele v posledních trendech zdraví kavalírů maximálně podporovat. Přispívá na poslechová vyšetření srdce pořádaná na klubových akcích. Snaží se zvát na tyto akce i další veterináře (oči, patelly), zprostředkovává vyšetření EF/CC. Pro začínající chovatele a majitele připravil pro jejich psy Zdravotní knížku, která sama o sobě je dobrým návodem na to, jak v ozdravném programu postupovat. Na tuto knížku má nárok každé štěně odchované pod naším klubem a pro ostatní psy je možné ji za symbolickou cenu koupit.

Klub dále pořádá semináře pro chovatele, které jsou mimo jiné také zaměřeny na zdraví psů a poslední trendy ve veterinární medicíně.