Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

U všech psů zapojených do ozdravného programu klubu a kteří absolvovali oftalmologické vyšetření najdete tuto ikonu.

Smyslem diagnostiky dědičných očních vad psů je plošná depistáž, jejíž výsledky jsou základem pro postupnou eliminaci těchto vad z chovné populace. Diagnostický a ozdravný program DOV je založen na provádění cíleného očního vyšetření, které probíhá podle předem schváleného očního vyšetřovacího protokolu. Tento protokol je stanoven ECVO a na jeho vypracování se podíleli přední evropští oční lékaři v součinnosti s představiteli národních chovatelských klubů.

V současné době víme o více jak 300 různých postiženích oka, ale u kavalírů se sledují zejména následujíci:

  • dědičná katarakta
  • multi-fokální retinální dysplazie
  • suché oko *
  • distichie

* DNA testy na suché oko jsou k dispozici v rámci testů na Episodic falling

V rámci ozdravného programu klub doporučuje:

  • Alespoň jednou za život psa nechat provést oftalmologické vyšetření
  • Pokud je jedinec využíván v chovu, měl by mít platné oftalmologické vyšetření ne starší jak 24 měsíců
  • V chovu by se měli využívat pouze jedinci s výsledkem vyšetření: "Je prostý dědičných vad".

Doporučení veterináři se specializací oftalmolog:

Jméno / AdresaTelefonMail
MVDr. Jiří Beránek
Husova 1747, 530 03 Pardubice
466 262 914, 603 272 796med.prod@tiscali.cz
MVDr. Petr Gbelec
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
271 750 131gbelec@aavet.cz
MVDr. Pavel Hron
Španělská 1155/8, 120 00 Praha 2
284 821 784
MVDr. Barbara Lenská
Velvarská 1283, Švermov 273 09 Kladno 7
777 762 679lenbar@post.cz
MVDr. Petr Raušer
Palackého třída 1/3, 612 42 Brno 12
603 857 693rauserp@vfu.cz
MVDr. Petr Staňa
Budečská 1938/7, 702 00 Ostrava
596 120 482vetpark@volny.cz
MVDr. Pavla Trnková
Langrova 1d, 627 00 Brno-Slatina
604 824 924p.trnkova@post.cz