Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Jed je jakákoliv látka, která může způsobit závažné onemocnění psa, pokud je jím pozřena, vdechnuta, nebo vstřebána kůží. Pokud váš pes pozřel nějaký jed, kontaktujte svého veterináře. Příznaky otravy mohou přijít až po několika hodinách, nebo dokonce dnech. Předčasný lékařský zásah tak může zachránit vašemu psu život.

Příznaky otravy:

  • Zvracení
  • Průjem
  • Salivace (slintání)
  • Svalové křeče nebo chvění
  • Zarudnutí v kůže, uší, nebo očí
  • Krvácení z úst
  • Otoky obličeje nebo končetin, obvykle kvůli hmyzímu kousnutí nebo štípnutí
  • Neobvyklé chování nebo neobvyklý duševní stav
  • Vytváření vředů na ústech, rtech, nebo kůži