Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Nejlepší způsob jak rozpoznat potíže u vašeho psa je porovnat jeho chování a životní funkce s normálním stavem.

Změny v chování psa, které mohou indikovat nemoc nebo zranění:

 • neklid a nesoustředěnost
 • lhostejnost a netečnost
 • neschopnost najít pohodlnou polohu
 • neustálé lízání určitého místa na těle
 • neobvyklé slintání
 • hyperaktivita
 • zvracení a návaly na zvracení
 • netypická agresivita

Kromě změn v chování dochází i ke změnám životních funkcí:

 • frekvence srdečního pulsu
 • frekvence dechu
 • tělesná teplota
 • čas obnovy kapilárního proudění krve

V ideálním případě je dobré porovnávat tyto hodnoty s hodnotami, které máte zaznamenány pro konkrétního psa. Ale je možné je porovnat i s obecným průměrem v tabulce:

Frekvence srdečního pulsu1 rok a víc, do 14 kg100-160tepů/min
do 1 roku120-160
Frekvence dechu10-30dechů/min
Tělesná teplota37, 9-38, 8°C
Čas obnovy kapilárního proudění krve1-2sekund

Frekvence srdečního pulsu je počet úderů srdce za minutu. Puls vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepny při systole. Při jeho měření stačí spočítat počet úderů za 15 sekund a výsledek pak vynásobit 4×. Preferovanou metodou pro psy je měření pulsu na stehenní tepně, na vnitřní straně zadní nohy. Alternativní metodou je měřit puls za největším polštářkem tlapky na spodní straně přední nohy. Další metodou je měření apikálního pulsu na hrudníku, jak najít správné místo můžete vidět na videu. Při žádné metodě nepoužívejte k měření svůj palec (má vlastní puls).

Frekvence dechu je počet cyklů vdechnutí a vydechnutí za minutu. Ležícímu, nebo sedícímu psovi položte dlaň na hrudník a sledujte zvedání a klesání hrudníku. Je důležité kromě počítání cyklů také sledovat zvuk dýchání a jeho snadnost, či obtížnost. Pokud nejste schopni rozpoznat jednotlivé cykly dýchání, můžete psovi před chřípím podržet nitky, nebo nějaká vlákna a sledovat jak se dechem psa pohybují. Zda pes vůbec dýchá můžete zjistit přidržením zrcátka před jeho nosem a pozorovat jestli se zamlží.

Tělesnou teplotu měříme v konečníku. Nepoužívejte skleněné rtuťové teploměry, mohlo by dojít ke zranění zvířete. Ideální je umělohmotný digitální teploměr, který namažete nějakou mastí (třeba Indulonou). Teplota se neměří někde na kraji, ale teploměr se musí opatrně zasunout alespoň 4 cm hluboko.

Čas obnovy kapilárního proudění krve zjišťujeme u psa na dásních (u člověka se zjišťuje stiskem nehtu na prstu). Stiskněte asi na sekundu jemně palcem dáseň psa, když prst uvolníte, barva dásně v místě stisku by měla být skoro bílá. Zároveň s uvolněním palce začněte počítat sekundy do té doby, než se barva dásně vrátí do normálu.

Dalším indikátorem stavu psa je barva sliznice. Pokud se odchyluje od normálu, může to indikovat problém.

 • Růžová: Barva sliznice je například jako barva žvýkaček Pedro. Normální stav.
 • Cihlově červená: Může ukazovat na otravu oxidem uhelnatým.
 • Bledá: Ukazuje na problém dýchacího systému. Možnost anémie, hypoxie a dalších onemocnění. Také to může být indikátor nadcházejícího šoku.
 • Žlutá: Příznak žloutenky.
 • Namodralá nebo šedá: Obvykle ukazuje na nedostatečné okysličení krve.