Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Mnoho Kavalír King Charles španělů trpí bolestivým genetickým onemocněním, které se nazývá „dry eye“ syndrom (keratoconjunctivitis sicca). Volně přeloženo jako syndrom suchého oka. Kavalíři jsou k tomuto onemocnění více náchylní než jiná plemena a to s relativním rizikem 11, 5%. Nejčastější příčinou syndromu suchého oka u Kavalír King Charles španělů je autoimunitní poškození slzných žlázek. Počáteční příznaky zahrnují chronické zarudnutí očí, chronický výtok a žlutozelený sekret zvláště po ránu a rozvíjející se šedavý zákal, „film“, na rohovce. Jedná se o zánět rohovky a spojivky oka, který je způsoben neschopností tvorby slz a u kavalírů není léčitelný. Postižení zabraňuje řádnému a dostatečnému zvlhčení oka, jehož důsledkem je chronické vysychání a pálení očí, jizvení a tvorba bolestivých vředů rohovky, které mohou vést ke zhoršenému vidění.

Kadeřavost srsti - Curly Coat (CC):

Kombinace „dry eye“ syndromu a „curly coat“ syndromu nebyla popsána u žádného jiného plemene. Výzkumy byly prováděny v USA, UK, Austrálii, Švédsku, České republice a na Islandu. Při nedávném dvouletém výzkumu na Islandu bylo zjištěno, že více než polovina odchovů štěňat kavalírů je postižena tímto syndromem. Onemocnění může být tedy rozšířeno mnohem více, než se dosud chovatelé a veterináři domnívali.

Toto onemocnění je podmíněno autosomálně recesivní mutací genu FAM83H. Štěňata s tímto postižením nacházíme častěji v případech příbuzenské plemenitby nebo při liniovém chovu na krevních liniích přenašečů tohoto onemocnění. Název tohoto onemocnění pochází z neobvyklé kadeřavosti srsti kavalíra, která je u štěňat patrna již při narození. Štěňata navíc trpí také vystupňovanými příznaky syndromu suchého oka. Jak postižení jedinci dospívají, dochází k rozvoji kožních změn, které spočívají v zánětu kůže spojeném s jejím nadměrným promašťováním. Také zuby psů, dásně a další pojivové tkáně mohou být nepříznivě postiženy.

V jednom z odborných článků, který vyšel ve Velké Británii v roce 2011 a jehož autoři se po mnoho let zabývají výzkumem tohoto onemocnění, jsou příznaky popsány následovně:

„Postižení jedinci vykazovali vrozeně abnormální kadeřavost srsti (rough/curly) a při rozevření víček příznaky KCS (keratoconjunctivitis sicca). Již v prvních měsících života byla patrná vytrvalá šupinatost kůže podél hřbetní páteře a boků/slabin a ložiska alopecie (okrsky kůže bez srsti). Kůže na břiše byla nadměrně pigmentována a v dospělosti zrohovatělá. Tlapky byly nadměrně zrohovatělé již od raného dospívání s abnormalitami růstu drápků a opakujícím se olupováním kůže v cárech.“