Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

Celkový počet vyšetření v jednotlivých letech


Vyšetření srdce - poslech


Čisté srdce nad 5 let


Vyšetření podle typu