Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

V příloze naleznete informaci z laboratoře Vemodia. Vemodia - nebezpečí nepoznaných nákaz

Pozvánka

na seminář týkající se kromě jiného i metod asistované reprodukce psů ve veterinární praxi (zaměřeno na semeno, jeho posouzení, konzervaci a použití). Seminář pořádá VÚVeL v Brně

Pokud se chcete zúčastnit, musíte se předem za registrovat zde. Poplatek je Kč 250 na osobu.


Každoroční setkání přátel kavalírů zaměřené na chov a zdraví pod záštitou Míši Čermákové a vedení klubu CKCS Č.M.S.

Začátek 14:00