Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Postup chovatele při vyplňování a zasílání chovatelských tiskopisů

Všechny dokumenty a vnitřní směrnice týkající se chovu kavalírů pod naším klubem naleznete v záložce "Klub", podstránka "Dokumenty ke stažení".

1. Krycí list (KL)

1.1 Před krytím

Chovatel má možnost si z klubových stránek vytisknout formulář krycího listu (KL). Do KL vyplní údaje o své fence, pro kterou chce KL potvrdit a do navrhovaných plemeníků napíše svůj výběr krycího psa. Pokud nemá vybraného psa na krytí, poradce chovu chovateli plemeníka doporučí. 

O KL je možné zažádat poradce chovu emailem (v tom případě stačí napsat jméno feny a navrhovaných plemeníků do emailu nebo naskenovat vyplněný KL) nebo obyčejnu poštou (zasláním vyplněného KL).

NEZAPOMEŇTE PŘIDAT DOKLAD O PLATBĚ 250,- KČ ZA VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU.

Kontakt na poradce chovu: Kateřina Šmejkalová, Straky 192, 289 25

email: merlin-bohemia@c-box.cz, smejkalova@cavalierclub.cz

 
klubové číslo účtu: 2000689572/2010 variabilní symbol platby: 007

Více informací o platbách najdete v sekci KLUB – DOKUMENTY KE STAŽENÍ – OSTATNÍ KLUBOVÉ DOKUMENTY – POPLATKOVÁ LISTINA

Poradce chovu zasílá chovateli dva potvrzené KL emailem nebo poštou.

Krycí list
(pdf, 67,2 kB)

1.2 Po krytí

Oba dva krycí listy se vyplňují hned po krytí dle instrukcí. Důležitý je podpis chovatele i majitele krycího psa (jméno majitele krycího psa i feny musí souhlasit se jmény, která jsou uvedená v rodokmenu těchto jedinců).

Oba dva vyplněné krycí listy se zasílají poradci chovu obyčejnou poštou do 10 dnů po krytí.

Pokud je krycí pes ve spoluvlastnictví, je NUTNÉ doložit smlouvu o podpisovém právu.

Pokud je chovná fena ve spoluvlastnictví, je třeba doložit smlouvu o tom, kdo ze spolumajitelů feny bude vrh odchovávat a bude mít jako chovatel právo podpisu.

Smlouvy je potřeba doložit PORADCI CHOVU a PŘEDEVŠÍM na PLEMENNOU KNIHU č. 1 – ČMKU, Maškova 3, Praha 8, 182 53 nebo na email:
dragovic@cmku.cz

V případě krytí zahraničním psem je potřeba zaslat i kopii PP plemeníka a doložit jeho chovnost. (Chovnost lze doložit kopií PP potomka psa, pokud se v dané zemi chovnost nedělá (nejsou v dané zemi bonitace).

Pokud fena nezabřezne, oznámí chovatel tuto informaci KPCH a zároveň si může zažádat o náhradní KL zdarma.

2. Hlášení vrhu

Do týdne po narození štěňat zasílá chovatel Poradci chovu tiskopis HLÁŠENÍ VRHU, který si lze stáhnout z klubových stránek. Zaslat lze emailem nebo poštou.

Hlášení vrhu
(pdf, 28,1 kB)

3. Žádanka pro určení zápisových čísel

Tiskopis je k dispozici ke stažení na klubových stránkách. ŽÁDANKU vyplňte dle instrukcí a zašlete poradci chovu do 2 týdnů věku štěňat. Zaslat ji je možné emailem nebo poštou.

Poradce chovu ji potvrdí a zašle na Plemennou knihu ČMKU.

4. Přidělení zápisových čísel / Přihláška k zápisu vrhu

Tento tiskopis zasílá chovateli Plemenná kniha většinou emailem. Na uvedeném tiskopisu jsou uvedeny potřebné údaje o vrhu a přidělená zápisová čísla, součástí emailu je i vzor rodokmenu vrhu.

Tiskopis si vytisknete a vezmete s sebou k veterináři, který bude štěňata čipovat. Po načipování štěňat nalepíte štítky s číslem čipu na určené místo v tiskopise, veterinář tiskopis potvrdí razítkem a podepíše. Na razítku veterináře musí být uvedeno jméno veterináře (nestačí název kliniky).

Tento potvrzený tiskopis (s nalepenými čísly čipů, razítkem a podpisem veterináře a podpisem chovatele) zašlete  POŠTOU Poradci chovu do 8 týdnů věku štěnat.

Pokud je od Plemenné knihy ve formuláři uvedeno, že je potřeba něco dodat, dbejte dle instrukcí.

Pokud chcete dokladovat nějaká zdravotní vyšetření či výstavní tituly, (aby byly zapsané v PP u rodičů štěňat), musíte přiložit i kopie zdravotních certifikátů či kopii výstavní přílohy.

Klubový poradce chovu Přihlášku k zápisu vrhu potvrdí, doplní o jeden krycí list a zašle opět na Plemennou knihu, která vyhotoví a následně chovateli zašle (na dobírku) rodokmeny.

5. Kontrolní tetovací páska a kontrolní zápis tetovače

Pokud chce chovatel svá štěňata kromě čipování i tetovat, využije formuláře KONTROLNÍ TETOVACÍ PÁSKA A KONTROLNÍ ZÁPIS PRO TETOVAČE a přidá je k Přihlášce k zápisu vrhu. Formuláře jsou také ke stažení.

6. Zdravotní prohlídka štěněte

Tento tiskopis je doporučený pro všechny chovatele.

Tiskopis vyplní veterinář a chovateli slouží jako doklad o zdravotním stavu štěněte v době očkování/ čipování a jeho prodeje. Doporučujeme chovateli, aby si udělal kopii tohoto tiskopisu, kterou si buď ponechá nebo předá nabyvateli štěňěte. Kopii zašlete i poradci chovu spolu s přihláškou k zápisu vrhu.

DBEJTE NA VČASNÉ ZASÍLÁNÍ TISKOPISŮ. V PŘÍPADĚ POZDNÍCH ZASÍLÁNÍ TISKOPISŮ MŮŽE PLEMENNÁ KNIHA CHOVATELI NAŘÍDIT DNA TESTY RODIČŮ.

KAŽDÝ CHOVATEL BY MĚL BÝT SEZNÁMEM S CHOVATELSKÝMI A ZÁPISNÍMI ŘÁDY KLUBU A ČMKU. Jsou k dispozici na klubových stránkách klubu a na stránkách ČMKU (www.cmku.cz).

POZOR !

Povinné tiskopisy pro každého chovatele, nejedná se o klubové tiskopisy

7. Evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte

Podle zákona na ochranu zvířat má chovatel povinnost vést a uschovávat si tyto dokumenty pro každý svůj vrh od 1.února 2021. Vzory obou dokumentů/formulářů jsou k uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.oz.mze.cz

Doporučujeme chovatelům si tyto formuláře vytisknout a uschovat k dalšímu používání.

7.1 Evidenční list vrhu štěňat

Tento formulář je závazný, nelze jej měnit ani upravovat.

Obsahuje údaje o všech štěňatech, která se narodila v jednom vrhu. Chovatel jej vyplňuje pro každý vrh a měl by jej začít vést do 7 dnů od narození štěňat.

Předkládá se při kontrole orgánům krajské veterinární správy na vyžádání. Chovatel jej nikam neposílá, ani orgánům státní správy neoznamuje narození štěňat.

Jeho kopii poskytuje chovatel novému majiteli štěněte v případě, že novému majiteli nechce předat převodní list štěněte nebo kupní smlouvu.

JE POVINNÝ. CHOVATEL SI JEJ USCHOVÁVÁ PO DOBU 3 LET.

7.2 Převodní list štěněte

Není závazný, jeho zpracování je dobrovolné.

Obsahuje údaje o konkrétním převáděném štěněti a je určen pro předání novému majiteli štěněte.

Všechny údaje převodního listu štěňěte mohou být součástí kupní smlouvy. V tom případě stačí novému majiteli předat kupní smlouvu se všemi potřebnými informacemi, které by byly v převodním listu štěněte.

Shrnutí

Povinností chovatele je předat novému majiteli štěněte buď kopii evidenčního listu vrhu štěňat nebo převodní list štěněte nebo kupní smlouvu.

8. Povinnost hlášení 3 a více fen

Týká se všech fen starších 12-ti měsíců, kastrovaných i nekastrovaných, s PP či bez nich. Tato povinnost se vztahuje na každou domácnost, tedy pokud je více chovatelů v jedné domácnosti (dům, byt), postačí, když hlášení provede pouze jeden z nich. Hlášení lze provést online na stránkách státní veterinární správy -

www.svscr.cz/zdravi-zvirat/oznamovaci-povinnost-chovatelu-tri-a-vice-fen-starsich-jednoho-roku