Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska


Náš klub většinou pořádá 4 bonitace a svody dorostu ročně. Máte tedy dostatek příležitostí nechat svého psa a nebo fenu uchovnit. Věková hranice pro účast na bonitaci je dosažený osmnáctý měsíc života pro psa i fenu. Neznamená to však, že jakmile pes dosáhne této věkové hranice, musí jít na bonitaci. Je potřeba si uvědomit, že každý pes dospívá v trošku jiném věku. Někdy je lepší počkat a jít na bonitaci později.

Pokud jde o svod dorostu, tak tento sice není povinný, ale je velmi vhodné se zúčastnit. Třeba právě proto, že vám členové svodové komise mimo jiné mohou doporučit, kdy se s vaším pejskem máte zúčastnit bonitace. Věková hranice pro účast na svodu je od dosažení 6-tého měsíce života do ukončení 15-tého měsíce. Další podrobnosti o bonitaci, svodu dorostu a podmínkách pro zařazení jedince s PP do chovu se dočtete v Bonitačním řádu, který je umístěn v sekci Klub - Dokumenty ke stažení.

Jestliže se rozhodnete pro účast na bonitaci, nebo svodu dorostu, nejjednodušší je použít formulář, který najdete v sekci Klub - On line formuláře - Přihláška psa na klubové akce. Při přihlášení přes online formulář si sebou na bonitaci nezapomeňte vzít originál průkazu původu i oboustrannou kopii průkazu původu. Kopii PP odevzdáte při bonitaci na místě.

Pokud z nějakých důvodů nemůžete použít online verzi formuláře, stáhněte si papírovou verzi formuláře - Přihláška na svod dorostu a bonitaci - opět v sekci Klub - Dokumenty ke stažení, přihlášku vyplníte (nezapomeňte zaškrtnout zda se jedná o svod či bonitaci) a pošlete spolu s oboustrannou kopií průkazu původu na adresu bonitační referentky. V případě, že jste na přihlášce zaškrtli některé zdravotní vyšetření, které váš pes už má a kopie těchto certifikátů jste ještě klubu nezaslali, přiložte i kopie těchto certifikátů. Pak se s pejskem dostavíte na bonitaci. Nezapomeňte s sebou přinést originál průkazu původu psa a případné certifikáty zdravotních vyšetření, které nejsou publikovány na klubovém webu.

Horní věková hranice pro účast na bonitaci není omezena.

Všechny potřebné formuláře a řády najdete také v sekci Klub - Dokumenty ke stažení.


Svod dorostu a bonitace, aneb co Vás čeká

Jak se na svod a bonitaci přihlásit, co k tomu potřebujete, kdy to máte udělat, co je výsledkem celého procesu, jste se dozvěděli z Bonitačního řádu a v sekci Podpora–Formuláře, žádosti, postupy - Jak na to. Tady najdete informace o tom, jak sebe a svého pejska na svod a bonitaci připravit, co byste měli umět vy a co natrénovat se svým kavalírem. Stačí začít s tréninkem a věnovat mu pár minut denně během vycházky nebo doma.

Svod dorostu

Účast na něm je doporučena, nikoli povinná, rozhodčí hodnotí pejska v období růstu mezi 6 a 15 měsícem a to v pohybu a tzv. ve statice.

Hodnocení v pohybu:

 • Pejska vedete vedle sebe vlevo, vodítko (nejlépe výstavní) držíte v levé ruce, jdete svižně, aby pejsek vedle vás mohl pohodlně klusat. Pokud máte výstavní vodítko, sundejte napřed pejskovi obojek.
 • S pejskem vlevo jdete buď rovně tam a zpět nebo v kruhu (proti směru hodinových ručiček), kdy vedete pejska vlevo, jakoby vnitřkem kruhu.
 • V pravé ruce můžete mít odměnu (piškotek, granuli,…), kterou pejskovi ukážete – poběží pak vedle vás ochotněji.
 • Nácvik: trénovat můžete začít i v obýváku, pár kroků tam a zpátky, pak se přesuňte ven do prostředí, které zná a nakonec do rušného prostředí kde ještě nebyl (park, náměstí,…). Pokud se při cvičení pejsek zastaví, nezmatkujte, ukažte mu znovu odměnu, strčte mu ji před čumáček a lákejte ho až se znovu rozběhne. Pejska povzbuzujte a chvalte, aby pochopil, že klusat vedle vás je přesně to, co po něm chcete a že za to dostane odměnu. Při cvičení se vždy soustřeďte pouze na pejska, mluvte jen na něj, používejte jen slova, která pro něj mají význam a která zná. (Výrazy „jejda, co to zase děláš nešiko" nebo „pro pána, co to tu zase předvádíš" mu rozhodně neřeknou, co od něj chcete.)
 • Trénujte krátkou dobu – jakmile vidíte, že se pejsek nesoustředí (může to být i po pár minutách, pracujete s dorostencem, tomu odpovídá doba, kdy je schopen soustředění), ukončete cvičení nějakým úspěšným cvikem (pár kroků vedle vás), odměňte a pochvalte ho a pokračujte další den.
 • Cílem je, aby vedle vás klusal spokojený kavalírek a aby se vám to oběma líbilo.
 • NIKDY pejska při cvičení netrestejte, pokud se něco nepovede, není to jeho chyba.

Hodnocení v postoji na stole:

 • Pejsek by měl na stole klidně stát a nechat si prohlédnout hlavu, zuby a prohmatat celé tělo. To je potřeba také nacvičit.
 • Nejdřív je potřeba, aby nám pejsek ze stolu neutíkal, neskákal dolů,… nácvik můžete dělat doma i venku na jakékoli zvýšené ploše (vyhněte se jídelnímu stolu, pejsek by si pak myslel, že na něj může vyskočit kdykoli). A teď jak na to. Vezměte pejska na vodítko, doveďte ho ke „stolu", poklepejte na stůl a dejte povel, např. „na stůl". Přitom na stůl položte pamlsek. Pak zvedněte pejska na stůl a nechte ho, aby si pamlsek našel a zbaštil. Pejska pochvalte, podrbejte, po chvilce jej postavte zas na zem. Tohle párkrát zopakujte u stejného „stolu" a pak i u jiných. Můžete využít i venkovní lavičky, betonové podstavce, cokoli je pro pejska nahoře. Uvidíte, že po pár opakováních se pejsek bude sám na „stůl" snažit dostat.
 • Pokud jste ve fázi, že „stůl" je jeho oblíbené místo – dostává tam přece pamlsky, uděláme další krok. Chceme, aby pejsek stál. Pamlsek mu už nenecháme na stole ležet, ale dáme mu ho z ruky a jen když stojí. Aby pochopil, co chcete, dejte mu povel „postoj" nebo „stůj" a jednou rukou mu zezadu zvedněte zadek, až se postaví. A chvalte a zase chvalte.
 • Prohlídka zubů je pro pejsky nepříjemná, ale je nutná. Pejsek při ní může na stole sedět. Zuby se prohlížejí při zavřené tlamě – hodnocení skusu zubů a pak při široce otevřené se kontroluje, že chrup je kompletní. Pejsek by měl v klidu (bez ňafání, vrčení a kousání) snést, že prohlídku udělá rozhodčí, tedy pro něj cizí člověk. To můžete natrénovat doma, kdy se mu za zuby budete dívat vy nebo kdokoli kdo přijde na návštěvu nebo na procházce, kdy pořádáte někoho ze známých pejskařů. Vždy, když si nechá na tlamu sáhnout od vás i od cizího člověka pejska pořádně pochvalte a odměňte. Nechtějte výsledky hned, pokud budete cvičit každý den chvilku, máte za týden natrénováno.
 • Prohlídka hlavy a těla probíhá ve stoje. Pejsek by měl snést, že na něj sahá cizí člověk, který mu prohmatá hrudník, přední i zadní nohy, u pejsků také zkontroluje varlata. Měl by v klidu stát, samozřejmě jej při tom chvalte a motivujte pamlskem. Nácvik je v podstatě stejný jako při nácviku prohlídky zubů, jen u něj pejsek stojí – můžete mu jednou rukou přidržovat zadeček nahoře a druhou mu nabízet pamlsek. Pamlsky pejsky obvykle tak zaujmou, že zapomenou, že na ně někdo sahá.
 • Rady na závěr – 1. cvičení musí bavit vás, pak bude bavit i vašeho pejska, je to přece něco, co dělá s vámi, svým milovaným páníčkem/paničkou a to je to, po čem touží. 2. Cvičte často a krátce. 3. Cvičte vždycky jen s nenakrmeným pejskem (na lačno), pokud budete cvičit po krmení, nebude pamlsek pro vašeho kavalírka tak lákavý. 4. Chvalte často a nahlas a přehnaně, docílíte daleko rychleji výborných výsledků.

Bonitace

Bonitace je pro uchovnění psa/feny povinná, už víte, že ji může absolvovat jen kavalír, kterému je více než 18 měsíců, horní věková hranice není omezena. Co by měl kavalír umět na bonitaci proti svodu dorostu? Měl by si být jistější, je to přece už dospělý pes nebo fena a ne roztěkaný dorostenec.

Při bonitaci jsou stejně jako při svodu dorostu kavalíři hodnoceni rozhodčím a poradcem chovu v pohybu a ve statice, proto jsou příprava i nácvik stejné. Dále mu jsou na stole zkontrolovány zuby a skus, prohmatáno tělo a zhodnoceno osrstění. Navíc jsou pejsci změřeni a hodnoceni ve statice, tedy v postoji, na podlaze.

Měření:

 • Měření probíhá na stole.
 • Měří se výška psa v kohoutku (místo nahoře na zádech mezi lopatkami), jeho délka (od hrudní kosti po konec pánve) – tyto míry se měří kovovým měřidlem. Poslední mírou je délka nosu, která se měří krejčovským metrem.
 • Při měření je potřeba, aby majitel držel pejska v klidu ve stoji, ať už motivujícím pamlskem před čenichem nebo přidržením rukou. Pokud máte nacvičené stání na stole, nebude to už pro vašeho kavalíra problém.

Hodnocení v pohybu:

 • Probíhá stejně jako u svodu dorostu. Jdete svižným krokem s pejskem vlevo, který vedle vás kluše (tedy neposkakuje, neskáče vám na paty, neběží cvalem).
 • Obvykle jdete v kruhu, kdy vedete psa po vnitřní straně a jedete proti směru hodinových ručiček a/nebo jdete rovně od rozhodčí a zase zpět (opět vedete psa vždy vlevo), aby mohla zhodnotit kavalíra v pohybu ze zadu i zepředu.
 • Soustřeďte se na pejska, chvalte ho a motivujte odměnou, kterou mu ukazujete v pravé ruce.

Hodnocení ve statice na zemi:

 • Postoj psa na zemi je stejný jako na stole, jen pro psa přirozenější. Jak by měl vypadat – přední tlapy kolmo k zemi a vedle sebe, zadní tlapy vedle sebe (příp. může být jedna zadní tlapa nakročená vpřed), při pohledu zepředu v zákrytu s předními, rovná záda a hlava hezky přímo nebo lehce nahoru.
 • Přidejte k tomu kouzelný kavalíří pohled a neustálé mávání ocáskem a máme kavalírka, na kterého se musíme laskavě usmívat. Samozřejmě motivujte pamlsky a cvičte opakovaně v krátkých intervalech, to je pořád stejné.
 • Nácvik postoje na zemi navazuje na chůzi v kruhu nebo rovně (vy jdete, pejsek kluše). Dejte psovi povel k zastavení „stůj", „zastav",… vymyslet si můžete i svůj vlastní, ale používejte stále stejný povel pro stejnou situaci. Při tom, lehce zatáhněte za vodítko vzad, abyste dali kavalírovi impuls k zastavení. Pokud se postaví přirozeně správně, pochvalte ho a odměňte, pokud se mu to nepovede, otočte ho na místě kolem sebe a dejte mu stejný povel. Tuhle opravu můžete opakovat vícekrát za sebou, až se mu povede postavit se správně.

Co říct na závěr? Až budete mít natrénováno a budete se správně těšit, že se potkáte se spoustou kavalírů a jejich páníčků, nezapomeňte si naplánovat koupání vašeho miláčka aspoň 3 nebo i 7 dní před bonitací (s fénováním na to budete potřebovat cca 2 hodiny), aby jeho srst byla správně splývavá a hedvábná.

Pak už jen v den „D" vezměte kavalírka, jeho originál průkazu původu, vodítko (nejlépe výstavní), dostatek pamlsků, misku na vodu a hlavně dobrou náladu! A vyražte! Těšíme se na Vás.

Kontakt:

Bonitační referent
Jitka Kratochvílová
Teplýšovice 94, 256 01 Benešov
+420 607 819 643
j.kratochvi@seznam.cz

Ceník plateb:

Kód platbyPoplatekCenaCena pro nečlena
004 Bonitace
500.00 Kč 1000.00 Kč
104 Bonitace se slevou
— pokud majitel přinese certifikát o vyšetření Rtg DKK
350.00 Kč
204 Bonitace individuální
1000.00 Kč
006 Svod dorostu
100.00 Kč 200.00 Kč