Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska


1. Nejpozději do 2 týdnů věku štěňat zasílá chovatel Žádanku pro určení zápisových/ tetovacích čísel (ve dvojím vyhotovení) na adresu klubového poadce chovu. Žádanky najdete v sekci Klub - Dokumenty ke stažení. Poradce chovu zasílá potvrzené žádanky na Plemennou knihu ČMKU, odkud přidělená zápisová/tetovací čísla zasílají zpět chovateli.

2. Čipování / tetování se týká všech štěňat ve vrhu. Provádí se kolem 7 týdnů věku. Chovatel může všechna štěňata buď očipovat nebo otetovat (nebo obojí). Všechna štěňata musí být označena stejnou metodou. Tetování se provádí podle přidělených čísel z Plemenné Knihy ČMKU. Čipování i tetování je nutné si předem domluvit s tetovačem či veterinárním pracovištěm, které je k tomuto vybavené.

3. Do 9 týdnů věku štěňat zasílá chovatel Klubovému poradci chovu:

  • Přihlášku k zápisu štěňat (ve dvojím vyhotovení) potvrzenou veterinárním lékařem, který štěňata čipoval/tetoval. Chovatel označí, jsou-li štěňata čipována nebo tetována do poslední kolonky tabulky a vypíše čísla čipů nebo tetovací čísla nebo obojí
  • Žádanku pro určení zápisových/tetovacích čísel, která se mu vrátila z ČMKU
  • Čipovací kódy zezadu popsané jmény štěňat – NENALEPOVAT (v případě čipování)
  • Tetovací pásku a "Kontrolní zápis tetovače", druhý výtisk ( pokud jsou štěňata tetována)

Kontakt:

Poradce chovu
Kateřina Šmejkalová
Straky 192, 289 25 Straky, okr. Nymburk
+420 724 706 228
merlin-bohemia@c-box.cz