Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska


Každé štěně musí být odchováno pod chovatelskou stanicí. Kdokoliv může vlastnit mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, ale majitel feny na které chce chovat ji buď musí vlastnit, nebo si ji musí vypůjčit.

Získání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice:

  • Na webu ČMKU si najdete Žádanku o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice (v sekci Formuláře)
  • Žádanku vyplníte a se všemi dalšími dokumenty (jak je uvedeno na žádance) ji odešlete na ČMKU
  • Zhruba do měsíce obdržíte na dobírku certifikát s názvem stanice, kterou FCI vybralo a odsouhlasilo ze seznamu názvů, které jste na žádance uvedli.

Na webu ČMKU také najdete v sekci Řády a předpisy Směrnici pro registraci chovatelských stanic, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti a v sekci Ceník najdete aktuální ceny. Seznam již přidělených názvů chovatelských stanic najdete na webu FCI v sekci Kennel names.

Zapůjčení feny do chovatelské stanice:

  • Mohou nastat okolnosti, kdy chcete na feně odchovat štěňata a nemáte chovatelskou stanici. V tomto případě je možné ji "zapůjčit" do již existující chovatelské stanice.
  • Najdete si chovatele, který je ochoten "odchovat" štěňata vaší feny pod svou stanicí.
  • Na tomto webu v sekci Klub - Dokumenty ke stažení je vzor smlouvy o zapůjčení feny do chovatelské stanice.
  • Smlouvu si vytisknete, případně upravíte a budete postupovat podle textu smlouvy.

Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou (viz Zápisní řád ČMKU). Stejnou smlouvou by měla být podána i informace chovatelskému klubu. Zápisní řád vysloveně nepožaduje, aby podpisy na smlouvě byly ověřené, vždy to je ale lepší. Majitel fenky musí počítat s tím, že pod PP odchovu bude podepsán majitel chovatelské stanice. Rozumné je ve smlouvě ošetřit i takové věci, jako je:

  • kde bude vrh odchován
  • kdo bude předávat štěňata novým majitelům
  • kdo bude zdaňovat částku, kterou za ně obdrží