Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstoupila v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.

Paní Vladimíra Tichá, kterou znáte i z klubových webinářů, nám laskavě poskytla svůj pohled na hlavní body, které tato nová vyhláška pokrývá. Děkujeme jí za to a věříme, že vám pomůže se v nové legislativě zorientovat a chovat své kavalíry v souladu s ní.

Datum: 19.11.2021 | Zhlédnuto: 252x

Nová vyhláška týkající se chovu psů

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstoupila v platnost 1.11.2021 a chovatelé  psů s průkazem původu a nejen oni, by se s ní měli seznámit. Níže uvedené povídání by mohlo na leccos upozornit. Platí ale, že vykládat předpis může jen ten, kdo je k tomu oprávněný, v prvé řadě soud a v případě vyhlášky do určité míry také Státní veterinární správa a Ministerstvo zemědělství.

Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování.  V §1 je specifikováno, kterých psů a fen se vyhláška týká. Jedná se o:
1. březí nebo kojící fenu,
2. fenu, která není březí nebo kojící,
3. samce psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku.

Chovem za účelem rozmnožování je podle zveřejněného odůvodnění vyhlášky myšlen chov těch zvířat, která jsou předurčena k rozmnožování, bez ohledu na aktuální období života. Jedná se tedy o feny, které jsou březí nebo kojící, dále feny, které sice nejsou březí nebo kojící, ale jsou chovány za účelem rozmnožování, a dále psy samce, pokud jsou chováni za účelem rozmnožování.  Podmínky stanovené vyhláškou se vztahují nejen na fenu, která porodila štěňata, ale také na štěňata, která jsou chována společně s matkou.

Pravděpodobně poprvé je ve vyhlášce definice výběhu, kotce, boudy a také klece. Potěšitelné je, že chov psů v klecích je zakázán a klec je možné použít jen pro nutně potřebnou dobu např. v případě nemocného jedince. Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost udržování těchto prostor, přístup k dennímu světlu, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci psů a štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro psy. V této souvislosti je důležitá povinnost zajistit navykání psů na kontakt s člověkem a na manipulaci při běžných chovatelských úkonech. To je bod, který běžnému chovateli přijde samozřejmý, ale v nechvalně známých množinách zcela chybí.

Chovatelé psů asi vědí, že Zákonem na ochranu zvířat proti týrání je stanoven minimální věk pro využití v chovu a že se liší podle kohoutkové výšky plemene. U malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky je to ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku a u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku. Připomenout je třeba, že je v pravomoci chovatelských klubů termíny zpřísnit, nikoliv zmírnit. U obou kategorií pak platí, že fenku je možné krýt do ukončeného osmého roku věku. U psa není horní věková hranice stanovena.

Vyhláška změnila pravidlo, které se týká možnosti výjimky pro fenky starší osmi let. Změnilo se ustanovení, podle kterého je možné udělit výjimku. Ta je věkově omezena a povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, v jejímž průběhu má být fenka krytá, nejdříve však jeden měsíc před začátkem této říje.


Aktuality
Tabulka s bodovým ohodnocením pro výpočet potřebných bodů k titulu Klubový šampion
7.12.2021 13:18

... přejít na aktuality