Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Ozdravný program

Ozdravný program je v platnosti od ledna 2003. Za tu dobu se mnohé změnilo jak v pokroku ve veterinární oblasti, tak i v přístupu chovatelů k tomuto programu. Ozdravný program musí umět reagovat na veškeré tyto změny, musí být jednoduchý a srozumitelný i pro začínající chovatele a majitele kavalírů. Jeho smysluplnost závisí na dvou základních věcech. Musí přinášet do chovu pozitivní výsledky a musí být podporován samotnými chovateli.


Klub je tady od toho, aby chovatelům pomáhal a radil. Měl by je rovněž vést k tomu, aby odchovávali psy zdravé a zároveň takové jedince, kteří mají co nejblíže ke standardu plemene. Tyto dvě věci jsou neoddělitelné a také se k nim musí přistupovat stejně. Dáváme chovatelům naprostou volnost v jejich chovatelských záměrech, ale při současném trendu v kynologii se náš klub na základě výsledků referenda přiklonil k povinným vyšetřením všech jedinců, kteří jsou přihlášeni na bonitaci. Majitelé si mohou zvolit, zda již v předstihu navštíví jednotlivé veterináře – specialisty a následně před bonitací předloží příslušné certifikáty nebo využijí nabídku klubu a nechají si kavalíry vyšetřit až na místě konání bonitace. Ozdravný program není výmyslem našeho klubu, ale je to celosvětový trend v chovu.

Na které nemoci a poruchy se tedy ozdravný program zaměřuje:

 • Srdce - MVD
 • Oči - dědičné vady očí (DOV)
 • Luxace pately
 • Záchvatovité padání (episodic falling), kadeřavost srsti a suché oko (dále jen EF/CC)
 • Dysplazie kyčelních kloubů
 • Syringomyelie

Základní postup pro chovatele i majitele:

 1. Jednou za rok provést u psa poslechové vyšetření srdce
 2. Minimálně jednou za život psa nechat provést oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady
 3. Nechat psa staršího jednoho roku vyšetřit na luxaci patel
 4. Nechat provést DNA testy na EF/CC, pokud jeho oba rodiče nemají toto vyšetření čisté.
 5. V případě, že máte psa v zátěži (agility a další sporty...), doporučujeme nechat provést vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů (RTG DKK).
 6. Dokud nebude k dispozici jiný způsob diagnostiky syringomyelie, je vhodné nechat si na některém schváleném pracovišti udělat MRI sken krční páteře psa a u schválených specialistů nechat tento sken posoudit.

Dodatky pro chovatele:

 1. Do chovného páru zařazovat jedince starší 2,5 roku
 2. Nezařazovat do chovu jedince se šelestem na srdci prokázaným do jejich pátého roku
 3. Nezařazovat do chovu jedince s dědičnou vadou očí
 4. Nezařazovat do chovu jedince s vyšším stupněm luxace patel
 5. Klub nepovoluje zařazovat do chovu jedince postižené EF/CC, jednoho přenašeče v chovném páru klub akceptuje, ale nedoporučuje, a to jen v případě, že druhý pes z páru je vyšetřený s výsledkem čistý.
 6. Z důvodu eliminace onemocnění EF/CC v chovu klub dále nepovoluje spojení dvou nevyšetřených jedinců a dvou přenašečů.
 7. Zejména u jedinců aktivních v chovu provádět poslechové vyšetření srdce po celý život psa

Podrobnosti k jednotlivým bodům, doporučené veterináře a specializovaná pracoviště najdete pod odkazy na jednotlivé choroby a postižení na pravé straně této stránky. Základní informace k těmto chorobám najdete v sekci Zdraví a nemoci. O novinkách z této oblasti jsou členové klubu pravidelně informováni v klubové Ročence.

Klub se snaží chovatele a majitele v posledních trendech zdraví kavalírů maximálně podporovat. Přispívá na poslechová vyšetření srdce pořádaná na bonitacích a zve na tyto akce i další veterináře (oči, patelly); zprostředkovává vyšetření EF/CC. 

Klub dále pořádá webináře pro chovatele, které jsou mimo jiné také zaměřeny na zdraví psů a poslední trendy ve veterinární medicíně.