Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Ozdravný program

Ozdravný program je v platnosti od ledna 2003. Za tu dobu se mnohé změnilo jak v pokroku ve veterinární oblasti, tak i v přístupu chovatelů k tomuto programu. Ozdravný program musí umět reagovat na veškeré tyto změny, musí být jednoduchý a srozumitelný i pro začínající chovatele a majitele kavalírů. Jeho smysluplnost závisí na dvou základních věcech. Musí přinášet do chovu pozitivní výsledky a musí být podporován samotnými chovateli.


Ozdravný program je dobrovolný. Klub je tady od toho, aby chovatelům pomáhal a radil. Měl by rovněž vést chovatele k tomu, aby odchovávali psy zdravé a zároveň psy, kteří mají co nejblíže ke standardu plemene. Tyto dvě věci jsou neoddělitelné a také se k nim musí přistupovat stejně. Jestliže dáváme chovatelům volnost v jejich chovatelských záměrech, musí mít i právo volby v ostatních věcech. Otázkou však zůstává, kdo si v dnešní době koupí štěně po nevyšetřených rodičích, nebo bude krýt psem bez patřičných zdravotních certifikátů. Nakonec i ti chovatelé, kteří se doposud nechovali zrovna zodpovědně vůči plemeni, které chovají, budou muset k tomuto programu přistoupit. Ozdravný program není výmysl našeho klubu, ale je to celosvětový trend v chovu.

Na které nemoci a poruchy se tedy ozdravný program zaměřuje:

 • Srdce - MVD
 • Oči - dědičné vady očí (DOV)
 • Luxace pately
 • Záchvatovité padání (episodic falling), kadeřavost srsti a suché oko (dále jen EF/CC)
 • Dysplazie kyčelních kloubů
 • Syringomyelie

Základní postup pro chovatele i majitele:

 1. Jednou za rok provést u psa poslechové vyšetření srdce
 2. Minimálně jednou za život psa nechat provést oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady
 3. Nechat psa staršího jednoho roku vyšetřit na luxaci patel
 4. Nechat provést DNA testy na EF/CC, pokud jeho oba rodiče nemají toto vyšetření čisté.
 5. V případě, že máte psa v zátěži (agility a další sporty...), doporučujeme nechat provést vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů (RTG DKK).
 6. Dokud nebude k dispozici jiný způsob diagnostiky syringomyelie, je vhodné nechat si na některém schváleném pracovišti udělat MRI sken krční páteře psa a u schválených specialistů nechat tento sken posoudit.

Dodatky pro chovatele:

 1. Do chovného páru zařazovat jedince starší 2,5 roku
 2. Nezařazovat do chovu jedince se šelestem na srdci prokázaným do jejich pátého roku
 3. Nezařazovat do chovu jedince s dědičnou vadou očí
 4. Nezařazovat do chovu jedince s vyšším stupněm luxace patel
 5. Klub nepovoluje zařazovat do chovu jedince postižené EF/CC, jednoho přenašeče v chovném páru klub akceptuje, ale nedoporučuje, a to jen v případě, že druhý pes z páru je vyšetřený s výsledkem čistý.
 6. Z důvodu eliminace onemocnění EF/CC v chovu klub dále nepovoluje spojení dvou nevyšetřených jedinců a dvou přenašečů.
 7. Zejména u jedinců aktivních v chovu provádět poslechové vyšetření srdce po celý život psa

Podrobnosti k jednotlivým bodům, doporučené veterináře a specializovaná pracoviště najdete pod odkazy na jednotlivé choroby a postižení na pravé straně této stránky. Základní informace k těmto chorobám najdete v sekci Zdraví a nemoci. O novinkách z této oblasti jsou členové klubu pravidelně informováni v klubové Ročence.

Klub se snaží chovatele a majitele v posledních trendech zdraví kavalírů maximálně podporovat. Přispívá na poslechová vyšetření srdce pořádaná na klubových akcích. Snaží se zvát na tyto akce i další veterináře (oči, patelly), zprostředkovává vyšetření EF/CC. Pro začínající chovatele a majitele připravil pro jejich psy Zdravotní knížku, která sama o sobě je dobrým návodem na to, jak v ozdravném programu postupovat. Na tuto knížku má nárok každé štěně odchované pod naším klubem a pro ostatní psy je možné ji za symbolickou cenu koupit.

Klub dále pořádá semináře pro chovatele, které jsou mimo jiné také zaměřeny na zdraví psů a poslední trendy ve veterinární medicíně.