Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Etický kodex člena klubu

Etický kodex členů Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska zahrnuje základní morální hodnoty majitele psa, zásady péče a držení kavalíra a také pravidla týkající se chovu našeho krásného plemene.


I. Etický kodex

Chovatelé:

 1. Se budou řádně starat o domov, krmivo, vodu a výcvik všech psů ve svém vlastnictví a v případě potřeby budou zajišťovat odpovídající veterinární péči.
 2. Budou dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle zákona.
 3. Budou bez výhrad souhlasit s tím, že každý veterinář, provádějící zákrok, který mění přirozený vzhled zvířete, o tom může podat zprávu klubu.
 4. Se dohodli, že každé nemocné štěně bude vyřazeno z prodeje a štěňata, která neodpovídají standardu plemene, budou umístěna do vhodných domovů.
 5. Nebudou vytvářet poptávku ani dodávat štěňata, která byla získána nelegálně.
 6. Se dohodli, že nebudou chovat na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo chov jako takový.
 7. Nedovolí žádnému ze svých psů potulovat se, rušit sousedy nebo napadat osoby provádějící úřední úkony.
 8. Zajistí, že jejich psi budou nosit správné označení na obojcích a budou drženi na vodítku nebo pod důslednou kontrolou, pokud jsou mimo domov.
 9. Budou uklízet po svých psech, kdekoli se budou s nimi pohybovat.
 10. Budou prodávat psy pouze do takových podmínek, kde se dá očekávat, že budou žít zdravě a šťastně. Pomohou při adaptaci psa na nový domov.
 11. Budoucím majitelům předají písemné údaje o požadavcích na stravu a pokyny, týkající se odpovědného chovu psa. Zajistí, že při prodeji nebo převodu psa budou novému vlastníkovi poskytnuty všechny relevantní dokumenty a ve smlouvě potvrdí, že dokumenty, které nejsou okamžitě k dispozici, předají při nejbližší možné příležitosti.
 12. Nebudou prodávat psy k obchodním účelům, do velkoobchodů se psy, prodejcům psích mazlíčků nebo přímo či nepřímo neposkytnou psa jako cenu či dar v soutěži jakéhokoli druhu. Nedají do prodeje nebo dražby jako samostatnou položku ani průkaz původu psa.
 13. Nebudou vědomě překrucovat vlastnosti plemene, nepravdivě propagovat psy a neuvedou žádné osoby v omyl, pokud jde o zdraví a kvality prodávaného psa.

Porušení těchto ustanovení může mít za následek ukončení členství a vyloučení z klubu nebo disciplinární řízení na úrovni klubu, popřípadě podání zprávy příslušným orgánům.

II. Zásady chovatelů psů CKChS klubu Čech, Moravy a Slezska

A: Všeobecné

 1. Žádný člen by neměl mít více psů, než kolika dá dostatečnou péči a zdravé a kvalitní prostředí.
 2. Členové sami by se vždy měli chovat tak, aby jednali ke cti klubu a vlastníkům kavalírů. Členové by se neměli snížit k pomluvám, které urážejí nebo poškozují jiného člena, klub, nebo chov obecně, ani by neměli poskytovat informace včetně rodokmenů a fotografií psů, kteří nejsou v jejich vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.
 3. Členové by měli mít řádně připravené právní smlouvy o prodeji štěňat nebo o využití jejich psů a měli by být informováni o důsledcích jakéhokoliv selhání z jejich strany, ať již úmyslného či nikoli.

B: Chov a vystavování

Všichni členové, kteří toto plemeno chovají nebo vystavují by měli:

 1. Seznámit se se standardem plemene. Jejich cílem by mělo být vystavování psů standardních, jejichž vzhled nebyl uměle nebo chirurgicky upraven s výjimkou, jakou standard plemene nebo klub povoluje (např. odstranění paspárku na zadní noze štěněte).
 2. Souhlasit s tím, že nebudou chovat na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo chov jako takový. (Etický kodex, bod 6)
 3. Dohodnout se, že každé nemocné štěně bude vyřazeno z prodeje. Štěňata, která neodpovídají standardu plemene budou umístěna do vhodných domovů. (Etický kodex, bod 4)
 4. Nebudou vytvářet poptávku ani dodávat štěňata, které byla získána nelegálně. (Etický kodex, bod 5)
 5. Udržovat přesné záznamy chovu, evidenci písemností a průkazy původu.
 6. V chovu používat pouze jedince s průkazem původu.
 7. Zaregistrovat všechna štěňata v termínech daných klubem a ČMKU.
 8. Neodevzdávat štěně novému vlastníkovi do sedmi týdnů věku.
 9. Zajistit, že při prodeji nebo převodu psa, budou novému vlastníkovi poskytnuty všechny relevantní dokumenty a ve smlouvě potvrdit, že dokumenty, které nejsou okamžitě k dispozici, předají při nejbližší možné příležitosti. (Etický kodex, bod 11)
 10. Dodat písemné údaje o požadavcích na stravu a předat pokyny, týkající se odpovědného chovu psa, při jeho umístění do nového domova. (Etický kodex, bod 11)
 11. By neměli za žádných okolností poskytovat falešná nebo přehnaná tvrzení, která nejsou doložitelná, například o budoucích vyhlídkách štěněte, kvalitě chovných zvířat, nebo příslibu vítězství na výstavách.
 12. Vyvinout maximální úsilí, aby zajistili zdraví všech jedinců v době prodeje a pokud tomu tak není, dohodnout se na nových podmínkách a toto nechat zapsat a potvrdit kupujícím. Vrh by měl být vyšetřen na známé dědičné vady a ostatní zdravotních problémy a kupujícímu musí být výsledky těchto vyšetření předloženy.
 13. Snažit se zjistit, zda budoucí vlastník je vhodný jako majitel psa a pokud je to možné, znovu převzít zpět za svůj odchov odpovědnost, pokud se ukáže jako nevhodný pro nový domov a to z jakéhokoliv důvodu.
 14. Používat toto ustanovení také při exportu odchovu do ciziny s další odpovědností vývozce pak vynaložit maximální úsilí k zajištění péče o psa při transportu. Členové byli upozorněni, že ne všechny země mají srovnatelné zákony, týkající se životních podmínek a ochrany zvířat a ani chovatelské kluby, které se o prospěch plemene starají, nejsou vždy na úrovni. Je výhradní odpovědností vývozce ujistit se o existenci vhodných podmínek pro kvalitní péči.
 15. Neprodávat odchovy třetím stranám, obchodům se zvířaty nebo dealerům štěňat, ani jako takový pracovat.
 16. Vysvětlit chovné podmínky s nejvyšší pečlivostí. Všechny strany by měly plně pochopit podmínky, na kterých se v písemné podobě dohodly.

C: Krycí psi

 1. Žádný pes se známou fyzickou vadou, která by mohla ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva nebo plemene obecně, by neměl být použit k chovu. Psi do pěti let věku by měli mít aktuální vyšetření srdce s negativním výsledkem. Současně se důrazně doporučuje vyšetření dědičných vad očí. Konkrétnější pokyny ohledně MVD najdete v ozdravném programu.
 2. Majiteli krycího psa se doporučuje zkontrolovat průkaz původu feny, registraci na uvedeného majitele, věk a zdravotní stav feny. Zároveň je vhodné zjistit počet vrhů, počet štěňat a datum posledního vrhu. Je žádoucí, aby fena před krytím měla úplné zdravotní vyšetření a majitel krycího psa by si měl toto ověřit a ujistit se, že výsledky jsou uspokojivé.
 3. Jakýkoliv pes, který má být použit ke krytí, by měl mít každoroční zdravotní prohlídku, před krytím by neměl být vystaven možné infekci a v době krytí by měl být ve výborné kondici.
 4. Majitel krycího psa by si měl být vědom nebezpečí přenosu infekce a zajistit dostatečný časový interval mezi krytím různých fen, aby se toto riziko minimalizovalo. Majitel feny by měl být informováni o předchozím krytí, pokud od něj uplynulo méně než 48 hodin.

D: Chovné feny

 1. Žádná fena se známou fyzickou vadou, které by mohla ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva nebo plemene obecně, by neměla být použita k chovu. Feny do pěti let věku by měly mít vyšetření srdce s negativním výsledkem. Současně se důrazně doporučuje vyšetření dědičných vad očí. Konkrétnější pokyny ohledně MVD najdete v ozdravném programu.
 2. Žádná fena by neměla být nakryta tak, aby se štěňata narodila dříve než dosáhne 2 let a i pak pouze v případě, že je shledána dostatečně vyspělou pro odchov štěňat.
 3. Žádná fena by neměla být nakryta tak, aby se štěňata narodila po jejích osmých narozeninách.
 4. Žádná fena nesmí odchovat vrh v po sobě následující periodě (hárání), v žádném případě nesmí mít více než jeden vrh v průběhu kalendářního roku.
 5. Žádná fena nesmí mít v průběhu svého života víc než šest vrhů.
 6. Žádná fena nesmí být nakryta, pokud již měla dva císařské řezy, protože to může znamenat možné ohrožení při porodu.
 7. Jakákoliv fena používaná v chovu, by měla být chráněna proti všem známým nemocem pokud je tato ochrana možná, a měla by mít každoroční zdravotní prohlídku. V době krytí by měla být prosta jakékoliv infekce a ve výborné zdravotní kondici.
 8. Feny dovezené ke krytí ze zámoří by měly být vráceny v co nejkratší době. Nejpozději do 4 týdnů ode dne krytí.
 9. Žádná fena by po čtyřech týdnech po nakrytí neměla být importována či exportována.
Etický kodex
(pdf, 124,7 kB)