Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Sportovní šampion a Sportovec roku

Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru vyhlášenou Cavalier King Charles Spaniel klubem Čech, Moravy a Slezska (dále jen klub)1.1.2003


Zúčastnit se mohou kavalíři s průkazem původu, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČMKU a jsou v majetku členů klubu. V případě, že členství vzniklo v průběhu roku, body se započítávají za celý kalendářní rok. Je-li kavalír v majetku několika spoluvlastníků, může se této soutěže zúčastnit za předpokladu, že  je členem klubu alespoň jeden z nich.

Pes a fena s nejvyšším počtem bodů nasbíraných za daný kalendářní rok získají titul "SPORTOVEC ROKU". Titul se zapisuje do průkazu původu.

Při získání minimálně 300 bodů bude jedinci udělen titul "SPORTOVNÍ ŠAMPION". Body nemusí pes získat během jednoho roku. Titul se zapisuje do průkazu původu a lze ho získat pouze jednou.

Do soutěže budou započítány pouze body získané na oficiálních akcích pořádaných organizacemi akceptovanými FCI.

Body do soutěže se započítávají psovi bez ohledu na to, s jakým psovodem zkoušku či závod absolvoval.

Účast v soutěži není nároková. Pro zařazení do soutěže je třeba, aby majitel psa zaslal ve stanoveném termínu na adresu klubem pověřené osoby doklad o složených zkouškách, umístění či účasti na závodech, za které chce do soutěže započítat body. Soutěžící nemohou zpětně požadovat započítání bodů za roky, kdy se do soutěže nepřihlásili nebo nesplnili podmínky účasti.

Za doklad je považován takový dokument, který prokazatelně spojuje výsledek s konkrétním psem, s datem konání a organizátorem oficiální sportovní akce , např.:

Za doklad je považováno:

  • Agility: kopie výkonnostního průkazu vč. titulního listu s údaji o psu a psovodu, výsledková listina
  • Sportovní kynologie a Obedience: kopie bodovací karty, výkonostní knížka / průkaz
  • Coursing: potřebné doklady jsou uvedeny v bodovací tabulce
  • Dogdancing / Tanec se psem: výkonnostní knížka, výsledková listina, diplom
  • Rally obedience  - kopie výkonnostního průkazu vč. titulního listu s údaji o psu
    a psovodu, výsledková listina

 

S výsledky je třeba zaslat zároveň fotokopii PP (z obou stran) a přihlášku s těmito údaji:

  • jméno, adresa, telefon a e-mail majitele
  • jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo    zápisu, jména rodičů
  • pokud není majitel zároveň osobou, která se psem sportuje, doporučujeme uvést i jméno a kontakt na osobu, která má být uvedena na diplomech a přebírat případná ocenění (u nezletilých vč. spojení na jejich zákonné zástupce)

 

Uzávěrka pro zpracování soutěže za uplynulý rok je 31. ledna  následujícího roku. Rozhoduje datum přijetí e-mailové přihlášky případně poštovního razítka.

Pověřená osoba soutěž vyhodnotí, výsledky budou uveřejněny v klubové Ročence a na internetu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Sportovec roku" a "Sportovních šampionů" proběhne v rámci klubové výstavy Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska nebo na Mistrovství republiky kavalírů. Ocenění psi a feny by se měli zúčastnit slavnostního předání cen.

Bodovací tabulka není definitivní. Pokud se někdo účastní se svým kavalírem jiných zkoušek nebo sportovních aktivit, než které jsou uvedeny v bodovací tabulce, může požádat o doplnění bodovací tabulky. Jeho návrh bude projednán.

 BODOVACÍ TABULKY:

Z levého sloupečku bodovací tabulky platí pro zkoušky hodnocení V, VD, D a pro všechna mistrovství a soutěže platí pořadí 1.-3. místo (není-li uvedeno jinak).

Bonusové body za složení zkoušky budou každému psovi započítány pouze jednou a to za 1. zkoušku daného typu započítanou do tohoto hodnocení. Za tuto zkoušku dostane pes body bez ohledu na hodnocení. Za každou další zkoušku stejného typu jsou započítávány body podle hodnocení.

Agility

V této soutěži je jumping rozdělený podle tříd J1, J2, J3 považován za stejný typ zkoušky jako A1, A2, A3. (Pokud budou bonusové body psovi započítány za J1/J2/J3, pak už je nedostane za 1. započítanou zkoušku A1/A2/A3 a naopak).

Body za jumping a agility budou započítány za umístění v bězích hodnocených bez rozdílu výkonnostních tříd a to na jakýchkoliv oficiálních závodech nebo mistrovstvích v soutěži jednotlivců i družstev.

Mistrovství

MR (Mistrovství republiky) se nevztahuje pouze na Českou republiku, ale i na jiné státy.

Body za účast na mistrovstvích budou započítány všem soutěžícím, navíc získají body umístění do 3. místa.

Body za umístění na mistrovstvích se počítají za soutěž jednotlivců i družstev a to za součet agility + jumping, ne za jednotlivé běhy

Coursing

Oficiální závody - všechny závody, které jsou přístupné pouze s coursingovou licencí - tzn. nominační, mistrovské, bodovací, klubové, speciální.

Tituly Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr ČR - jsou udělovány psům na mistrovských závodech. Kavalíři spadají do skupiny IX.FCI. V případě, že se jich sejde na startu 3 a více, je vypsána skupina speciálně pro kavalíry. Pokud Jsou na startu minimálně 3 psi a 3 feny, je skupina rozdělena dle pohlaví. Vítězové jednotlivých skupin při získání více než 75% z celkového počtu bodů získávají uvedené tituly

Dogdancing / Tanec se psem

Postupové zkoušky: Při prvním složení zkoušky se započítávají body za složení + za hodnocení. Při případném opakování se započítávají už pouze body za hodnocení (V, VD, D), za složení nikoli, přičemž stropem u celkového součtu bodů za hodnocení je bodová hodnota za známku výborná. Pozn. Při složení zkoušky na výbornou (V) již nemůže pes se stejným psovodem zkoušku znovu opakovat a tedy nemůže být bodově znevýhodněn oproti opakovanému skládání zkoušek s horší známkou. Složení zkoušky s jiným psovodem / na jinou výkonnostní knížku není považováno za opakování.

Tituly: Master of Dogdancing (MoD) lze získat splněním všech úrovní jedné divize dogdancingu (MoD MD - všechny stupně Musical Dressage, MoD HtM - všechny stupně Heelwork to Music, MoD F - všechny stupně Freestyle, MoD DwD - všechny úrovně Dance with Dogs ) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1 - všechny divize prvního stupně, MoD 2 - všechny divize druhého stupně, MoD 3 - všechny divize třetího stupně).

Za splnění všech dvanácti zkoušek získá tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD).

Účast na soutěžích: Oficiální soutěže v Dogdancingu probíhají ve dvou kategoriích - Beginner a Advanced (bodově se hodnotí stejně) a dvou divizích - Heelwork tu Music a Freestyle, výjimečně se také mohou dělit podle věku, úrovně a počtu handlerů a psů ve skupině. U soutěží / závodů, kdy pes skutečně nastoupí, počítají body za účast. Pokud tým dokončí soutež bez diskvalifikace, počítají se navíc také BUĎ body za umístění na 1.-3.místě NEBO body za poražené soupeře - vyšší bodový zisk, přičemž stropem je ale bodová hodnota za první místo.

Neoficiální / fun závody se do tohoto bodování nezapočítávají (využívá se při nich motivace pamlskem / hračkou a nejsou tudíž s oficiálními soutěžemi a zkouškami srovnatelné)

Do soutěže se započítávají i zahraniční soutěže a závody v odpovídající divizi (Heelwork tu Music a Freestyle).

Rally Obedience

Bonusové body za složení zkoušky budou každému psovi započítány pouze jednou a to za 1.
zkoušku daného typu započítanou do tohoto hodnocení. Za tuto zkoušku dostane pes body bez
ohledu na hodnocení. Za každou další zkoušku stejného typu jsou započítávány body podle
hodnocení. 

MR (Mistrovství republiky) se nevztahuje pouze na Českou republiku, ale i na jiné státy.
Body za účast na mistrovstvích budou započítány všem soutěžícím, navíc získají body za
umístění do 3. místa + body za hodnocení (dle třídy v které se účastnili).

Neoficiální / fun závody se do tohoto bodování nezapočítávají (využívá se při nich motivace
pamlskem / hračkou a nejsou tudíž s oficiálními soutěžemi a zkouškami srovnatelné).

 

Bodovací tabulka pro pracovní zkoušky:

BH, ZOP, ZM,

ZMMP, ZZO, OB-Z  

ZPU1, ZMP1, ZVV1,

ZZO1, ZPU1, OB1
 

1. Zkouška

30

50

15

20

VD

10

15

D

5

10

Ostatní zkoušky neuvedené v bodovací tabulce – 50 bodů za zkoušku.

 

Bodovací tabulka pro agility:

Zkoušky

Závody

 

A1/J1

A2/J2

A3/J3

Jumping + Agility

MR KKCHS

MR, MRM, MEJ

MS

 
                 

1.složení

10

20

30

         

V / 1.místo

5

10

15

15

30

50

100

 

VD / 2.místo

3

7

10

10

20

40

90

 

D / 3.místo

1

4

5

5

10

30

80

 

Za účast

       

10

30

50

 

 

 

 

 

Bodovací tabulka pro coursing

Složení licence

Oficiální závody

Získání titulu Mistr Čech,

Mistr Moravy, Mistr ČR

 

20

 

30

1.místo

 

30

 

2.místo

 

20

 

3.místo

 

10

 

Za účast*

 

5

 

Doklad: zápis v licenci

* při nedoběhu se nepočítá

 

Bodovací tabulka pro dogdancing:

Zkoušky

Závody / Soutěže

     

MD1, HtM1, F1, DwD1

MD2, HtM2, F2, DwD2

MD3, HtM3, F3, DwD3

Oficiální závody

MR

Vyšší soutěže (ME, MS, Crufts…)

1. zkouška

10

30

50

     

V | 1. místo

5

15

25

30

50

100

VD | 2. místo

3

10

15

20

40

90

D | 3. místo

1

5

10

10

30

80

Za účast

       10

30

50

Za každého poraženého

       3

5

10

 

Ostatní zkoušky: MoD1: 30 bodů, MoD2 a MoD divizí: 50 bodů, MoD3: 100 bodů
Tituly MoD F / MoD HtM / MoD DwD / MoD MD se hodnotí srovnatelně jako MoD 2. Titul CoD se přiznává automaticky se získáním titulu MoD 3 a není samostatně bodově hodnocen.

Bodovací tabulka pro Rally obedience

  RO-Z RO1 RO2 / RO-V RO3 / FCI MR
RO-Z / 1 / 2+V / 3
Vyšší soutěže
(EO, MS,..)
1.zkouška *   10 20 30 40    
 V / 1.místo  5 10 15 20  20 / 25 / 30 / 40  70
 VD / 2.místo  3 5 10 15  15 / 20 / 25 / 35  60
 D / 3.místo 1 3 5 10  10 / 15 / 20 / 30  
 obstál    1 3 5    
 za účast          5 / 10 / 15 / 20  40

* body se připisují jen při prvním absolvování

Kontakt: Zuzana Novákovázuzcim@seznam.cz; Veská 23, 53304 Sezemice; tel. 607 594 031