Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Sídlo klubu:

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Czech Republic

Korespondenční adresa:

Teplýšovice 94
256 01 Benešov


Zápisy ze schůzí výboru Cavalier klubu

Na této stránce se můžete podrobně seznámit se vším, co  výbor našeho klubu na svých schůzích aktuálně řeší, co bylo odsouhlaseno a co se plánuje na další období.

Zápis z ustavující schůze 15. 5. 2021

Zápis z ustavující schůze

Datum a místo konání: 15. 5. 2021, Zbýšov

Přítomni: Jitka Kratochvílová, Luďka Siegrová, Michaela Čermáková, Michaela Weidnerová, Kateřina Šmejkalová DiS, Monika Hečová, RNDr. Zdeňka Matoušková, Ing. Petra Víšková

Omluveni: Bc. Vladimíra Toplaková, Ing. Lada Kománková Program:

1. Rozdělení funkcí nově zvolené Revizní a kontrolní komise
 Předsedou Revizní a kontrolní komise byla jednohlasně zvolena Monika Hečová, členové

Revizní a kontrolní komise pro toto volební období budou Zdeňka Matoušková a Lada

Kománková

 1. Rozdělení funkcí nově zvoleného Předsednictva / Výboru klubu

  •   Předsedou pro toto volební období byla zvolena Michaela Čermáková

  •   Místopředsedou a Bonitačním referentem Jitka Kratochvílová

  •    Jednatelem a Ekonomem klubu  Vladimíra Toplaková

  •   Poradcem chovu Kateřina Šmejkalová

  •   Výstavním referentem Luďka Siegrová

  •   Tiskovým a propagačním referentem Michaela Weidnerová

  •   Sportovním a vzdělávacím referentem Petra Víšková

 2. Poděkování Volební komisi

 Výbor klubu děkuje Volební komisi a CRnet s.r.o. za bezproblémový průběh voleb a jejich

vyhodnocení

 1. Povolební zpráva a poděkování voličům

  •   Výbor děkuje všem voličům za účast ve volbách a jejich hlasy

  •   Povolební zprávu vypracuje Michaela Čermáková a bude zveřejněna na webu a FB klubu

 2. Převzetí klubového majetku

  •   Čtečka čipů zůstává u Kateřiny Šmejkalové

  •   2 sady bonitačních měřidel: Kateřina Šmejkalová, Michaela Čermáková

  •   1 velký výstavní stůl: uložen v depozitu v Kutné Hoře

  •   2x malý výstavní stůl: Kateřina Šmejkalová, Michaela Čermáková

  •   Ozvučovací souprava: uložena u Miroslava Fabiánka

  •   2 tiskárny: Vladimíra Toplaková, Jitka Kratochvílová

  •   Razítka: klub disponuje jednou sadou razítek (kulaté klubové, hranaté klubové, chovný

   pes / fena), bude dokoupena druhá sada, datumovka, případně další razítka dle potřeby

 3. Klubové řády a směrnice

  •   Výbor se usnesl, že klíčové dokumenty klubu budou aktualizovány

  •   Návrh vypracuje Výbor klubu do konce června 2021 a následně předloží ke schválení

   členské základně

 4. Sídlo klubu a statutární orgány

  •   Sídlo klubu bude převedeno na Jednatelku klubu (Teplýšovice 94, 256 01) a spolu s nově zvolenými statutárními zástupci klubu (Předseda, Místopředseda, Jednatel, Finanční referent, další členové Předsednictva / výboru, Předseda a členové Revizní a kontrolní komise) zapsáno do veřejného rejstříku

  •   Zařídí Zdeňka Matoušková

 5. Klubový účet

 Přístup ke klubovému účtu budou mít Finanční referent a Jednatelka klubu 9. Diskuse:

 Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz a Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz proběhnou 14. - 15. 8. 2021 v Kutné Hoře, autokemp Transit. Organizací jsou pověřeny Luďka Siegrová a Michaela Čermáková. Posuzování přijali L. Jančík a M. Čermáková. Přihlašování bude spuštěno do konce května 2021. Katalog bude v elektronické podobě / online, každý účastník ho obdrží den předem. Snahou výboru bude, aby výsledky byly přístupné online již v průběhu výstavního dne odkazem z webu a FB klubu. Pro vstup do areálu kempu budou platit pravidla dle aktuálního stavu / vládních opatření.

 •   Při srpnové klubové výstavě proběhne mimořádná bonitace (bez přítomnosti veterinářů) a budou pro ni platit stejná pravidla, jako pro bonitace individuální, tzn. předložení certifikátů ze zdravotních vyšetření dle ozdravného programu (srdce, oči, patelly). Poplatek pro členy klubu bude 500,- Kč, pro nečleny 1000, Kč.

 •   2. října proběhne mimořádná Speciální výstava při WDS, Brno, kynologická hala Zetor. Výbor se usnesl, že pokud to epidemiologická situace dovolí, výstava bude uspořádána i v případě, že by se WDS (Světová výstava psů) neuskutečnila. Bude-li to možné, Výbor se pokusí zajistit zahraniční rozhodčí. Přípravu prostoru zajistí Zdeňka Matoušková a Monika Hečová.

 •   Na ČMKU bude vznesen dotaz, jakým způsobem může Klub ovlivnit výběr rozhodčích pro posuzování našeho plemene na národních a mezinárodních výstavách pod hlavičkou ČMKU. Opakování stejných rozhodčích při současném omezeném počtu výstav považujeme za nepříliš štastné. Vzhledem k tomu, že každoročně navrhujeme rozhodčí pro naše plemeno, kteří ale nejsou akceptováni, bychom rádi znali ideální postup, jak do budoucna ovlivnit výběr rozhodčích. Zařídí Michaela Weidnerová

 •   Výbor projedná do konce června aktualizaci zdravotního programu a bonitačního řádu. Zvažuje se zavedení povinných zdravotních vyšetření a DNA profilu chovných jedinců. Výbor se bude i do budoucna snažit zajistit zvýhodněná vyšetření při řádných bonitacích.

 •   Členská schůze, které budou k odsouhlasení předloženy aktualizace klíčových dokumentů, proběhne s ohledem na nejistou epidemiologickou situaci opět, per rollam tzn. elektronicky a to nejpozději do konce srpna 2021.

 •   I nadále bude klub podporovat vzdělávací, sportovní a canisterapeutické aktivity s kavalíry. Bude pokračovat v organizaci webinářů, případně živých přednášek, pokud situace dovolí.

 •   Výbor předběžně podpořil návrh Luďky Siegrové na vznik tzv. „SOS majitele“ s cílem zajistit péči o psy v případě nouze / naléhavé situace, např. při dlouhodobé zdravotní indispozici nebo úmrtí majitele. Luďka Siegrová byla pověřena návrh konkrétněji rozpracovat, vč. např. konzultace s právníkem a s Druhou šancí pro kavalíry. Poté bude návrh projednán na některé

  z dalších schůzí Výboru.

 •   Výbor se dohodl podpořit konání Psa, dobrého spoluobčana v rámci setkání chovatelů kavalírů

  ve Vlastějovicích v červenci 2021 a to oznámením akce na stránkách a FB klubu a příspěvkem na kokardy. Organizátorem akce je a přihlášky na všechny úrovně bude přijímat Libor Král / United Cavalier Society.

 •   Výbor prodiskutoval možnost zavést zdravotní kontroly vrhů veterinářem, s cílem podchytit skus, varlata a kýly všech štěňat ve vrhu. Tento dokument by se zasílal s hlášením vrhu hlavnímu poradci klubu a byl k dispozici každému novému majiteli štěňat. Kateřina Šmejkalová je pověřena vypracovat návrh, který bude projednán na příští schůzi výboru.

 •   Výbor klubu oceňuje nasazení Jitky Kratochvílové při úpravách a aktualizaci klubového webu. I nadále se bude v úpravách pokračovat a členové výboru poskytnou Jitce Kratochvílové součinnost dle potřeby a svých možností.

 •   Výbor dostane do konce května k připomínkování Ročenku 2020. Rozesílána bude poštou, proto Výbor žádá členy o kontrolu aktuálních poštovních adres na stránkách klubu. Předpokládá se, že rozesílka proběhne nejpozději během prázdnin.

  Zapsala Petra Víšková, Zbýšov, 15. 5. 2021